2023-03-21

“บิ๊กตู่” เตรียมประชุม ครม.รักษาการ “วิษณุ” แจงข้อปฏบัติรัฐมนตรี-ข้าราชการช่วงเลือกตั้ง

By Abdul

พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมประชุม ครม.ตามปกติ ในฐานะรัฐบาลรักษาการ ไม่มีวาระสำคัญคาดใช้เวลาไม่นาน – “วิษณุ” แจงข้อปฏบัติตนรัฐมนตรี-ข้าราชการ ช่วงเลือกตั้งแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลรักษาการวันแรก ภายหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาวานนี้ (20 มี.ค.66) โดยก่อนการประชุม ยังคงมีกิจกรรมเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์”

สำหรับวาระการประชุม ครม. สัปดาห์นี้มีจำนวนไม่มาก เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ และอนุมัติข้อกฎหมายต่างๆ ได้ หน่วยงานต่างๆ จึงไม่ได้มีการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามาให้ ครม.พิจารณา และส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อทราบเท่านั้น

อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมกราคม 2566, สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง, ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่ 1/ 2566

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รักษาการรองนายกรัฐมนตรี รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566, รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยในลักษณะซอฟพาวเวอร์

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รักษษการรองนายกรัฐมนตรี และรักษษการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชครั้งที่1/ 2566,รายงานผลการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี รายงานกรณีรัฐบาลประเทศต่างๆ ขอแต่งตั้งเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม,การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ของแต่ละประเทศ, การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ของบางประเทศ

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆจะได้รายงานความคืบหน้างานในความรับผิดชอบ อาทิ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565, รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ, รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากไม่มีวาระเพื่อพิจารณา และวาระสำคัญของรัฐบาล แต่ต้องจับตาคือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายของการประชุม ครม.ว่า จะมีข้อสั่งการใดถึงพรรคร่วมรัฐบาลบ้างหรือไม่