บอร์ดบินไทยตั้ง “ชาญศิลป์”นั่งรักษาการดีดี มีผล 2 ก.ค.

บอร์ดบินไทยนัดพิเศษ ไฟเขียว “ชาญศิลป์” รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แทนคนเก่าที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน)  (THAI) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 อนุมัติการลาออกของนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล จากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัท

ทั้งนี้ได้แต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้มีผลให้นายชาญศิลป์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.63