‘บลูบิค’ แนะธุรกิจใช้เทคโนฯ สร้างโอกาสหลังวิกฤติโควิด-19

บลูบิค กรุ๊ป เปิด 4 ปัจจัยสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤติ จับตาปรากฏการณ์ดิจิทัล ดิสรัปชั่น แนวโน้มการขยายธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนะค้นหาโอกาสและทางรอดด้วยเทคนิคลดต้นทุน ปรับใช้เทคโนโลยี เพิ่มความยืดหยุ่น พร้อมสร้างความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ

หาโอกาสยุคเศรษฐกิจผันผวน

เขากล่าวว่า จากปัจจัยข้างต้นการค้นหาโอกาสและทางรอดในยุคเศรษฐกิจผันผวน คือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจและภาครัฐให้ฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดระลอก 2 

ฉะนั้นองค์กรต้องเตรียมความพร้อมด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1.ค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ(New S – Curve) หรือ สร้างธุรกิจใหม่ (New Venture Creation) โดยองค์กรควรเตรียมธุรกิจให้พร้อมในช่วงนี้ เพื่อหวังสร้างผลกำไรยามเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ เพราะหากธุรกิจสามารถอยู่รอดและมีกลยุทธ์ที่ดี จะกลายเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่น่าจับตา เช่น ธุรกิจค้าปลีกอาจวางกลยุทธ์ปรับช่องทางการขายหน้าร้านเดิมให้เป็น Third Place ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ หรือเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับ 2.นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้(Digital Platform) ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นช่วงชะลอตัวของภาคธุรกิจ ถือเป็นโอกาสในการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการทำงานจากที่พักอาศัย เช่น การเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสะดวกมากกว่ารูปแบบเดิมที่พนักงานจำเป็นต้องเข้าสำนักงานมาจัดการ

พร้อมกันนี้ 3.ลดต้นทุน(Cost) และเพิ่มความยืดหยุ่น(Flexibility) โดยองค์กรควรแปลงค่าใช้จ่ายจากต้นทุนคงที่(Fixed Cost) สู่ต้นทุนแปรผันตามรายได้ (Variable Cost) ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้บริการได้ตามต้องการเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายนอกองค์กร (Outsourcing) หรือการเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน (Software as a Service-SaaS) ซึ่งส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay-as-you-go) จากจำนวนผู้ใช้ ปริมาณที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ เช่น การใช้งานระบบคลาวด์ที่จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ถูก สามารถเพิ่ม-ลดขนาดให้เหมาะกับธุรกิจได้ตลอดเวลา

สุดท้าย 4.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ(Partnership) องค์กรควรขยายโอกาสในการทำธุรกิจและปรับกลยุทธ์ในการขยายกิจการทั้งแนวตั้งและแนวนอน อาทิ การควบรวมกิจการ หรือการร่วมมือกับพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีโอกาสในการทำกำไร เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมทั้งลดต้นทุนผ่านการเพิ่มขนาดการผลิตในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply Chain) จนก่อให้เกิดการลงทุนที่มีความคุ้มค่ามากกว่าเดิม(Economies of Scale)

  • สภาผู้แทนฯ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้าน

  • 'ปาเกียว' เปิดตัว 'Token' ของตัวเอง​ พร้อมเตรียมลุยอีวอลเลท 'PacPay'

  • ‘ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย จ.ระยอง

หนุนธุรกิจ-ภาครัฐฟื้นตัว

สำหรับบลูบิค แนวทางการให้บริการครึ่งปีหลัง เน้นให้ความช่วยเหลือองค์กรธุรกิจและภาครัฐในการวางกลยุทธ์ ประกอบด้วย การลดต้นทุน (Cost Reduction) และ เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ (Flexibility), การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ (Business Transformation) และการหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (New S – Curve), การสร้างธุรกิจใหม่ (New Venture Creation) และ การส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Compliance Services) เช่น การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปีนี้คาดว่าธุรกิจที่ปรึกษายังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจะเติบโตได้ประมาณ 5% ด้วยขณะนี้แม้มีความต้องการเพิ่มขึ้น ทว่าต้นทุนของผู้ประกอบการไม่มากเท่าเดิม ส่วนของบริษัทคาดว่ารายได้ปี 2563 จะโตได้ไม่น้อยกว่า 20%

ส่วนภาพรวมการลงทุนทางเทคโนโลยีในไทย มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าและการบริการแบบไร้สัมผัส ในสัดส่วน 20% ของตลาด ทั้งจะมีการนำดาต้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่อย่างไรการลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้