2021-06-07

นับถอยหลัง รพ.สนาม เชียงใหม่ ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน ปิดภารกิจประวัติศาสตร์

By Abdul

นับถอยหลังโรงพยาบาลสนามส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้าย ปิดภารกิจประวัติศาสตร์ 9 มิถุนายน นี้ ก่อนคืนพื้นที่ให้ศูนย์ประชุมฯ  

(6 มิ.ย.64) นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 และได้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 2,500 ราย ขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพียง 8 ราย ซึ่งในวันนี้จะมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลสนามอีก 2 พร้อมเตรียมส่งออกผู้ป่วย 2 รายสุดท้าย ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ และจะได้มีการลดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ลงให้คงเหลือแค่ผู้ดำเนินการจัดการข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 15 มิถุนายน จะมีการถอนอัตรากำลังออกทั้งหมด จะยังคงสภาพโรงพยาบาลสนามไว้ทั้งหมดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากนั้นจะได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เก็บอุปกรณ์ทั้งหมด และส่งคืนพื้นที่ให้แก่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ในเดือนกรกฎาคม 

ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีกว่า 100 เตียงในจังหวัดเชียงใหม่ และหากเกิดการระบาดที่รุนแรงขึ้นอีก จะสามารถเรียกทีมงานของโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานเดิมได้ภายใน 1-2 วัน 

ส่วนสิ่งของบริจาค ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ จะมีการจัดทำบัญชีวัสดุการเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ในภารกิจอื่น และบางส่วนจะส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะที่น้ำดื่มซึ่งได้รับการบริจาคเป็นจำนวนมากนั้น จะนำไปบริการให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามศูนย์ฉีดวัคซีนต่อไป  

นายแพทย์อำพร ยืนยันว่าผู้ป่วยที่ถูกส่งออกจากโรงพยาบาลสนามทุกคน เป็นผู้ที่หายและมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ