ท่องเที่ยวฯ-แรงงาน ดัน “โค-เพย์” ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว จ่ายค่าแรงคนละครึ่ง

ท่องเที่ยวฯ-แรงงาน ดัน “โค-เพย์” ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว จ่ายค่าแรงคนละครึ่ง

2 กระทรวง “การท่องเที่ยว x แรงงาน” ไอเดียเริศ ดันมาตรการ “โค-เพย์” จ่ายคนละครึ่ง รัฐ-เอกชน จ่ายค่าแรงพักงานกลุ่มท่องเที่ยว ต้องรอดวิกฤตโควิด ไปด้วยกัน 

เพจเฟซบุ๊คกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุเนื้อหาว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ 

เบื้องต้นอาจนำมาตรการ “โค-เพย์” จ่ายคนละครึ่งมาใช้ โดยรัฐบาลและผู้ประกอบการจะร่วมกันจ่ายค่าจ้างให้พนักงานคนละครึ่ง ฝ่ายละ 7,500 บาทต่อเดือน รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน เพื่อพยุงการจ้างงานต่อไป

  • ชงครม.ช่วยผู้ประกันตนม.33ลดส่งเงินสมทบเหลือ0.5%เป็นเวลา2เดือน
  • ราชกิจจาฯประกาศกฎกระทรวงเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น800บาทต่อเดือน

รมว. พิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “เบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องระยะเวลาในการช่วยเหลือ เพราะต้องพิจารณาวงเงินที่จะใช้และต้องหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เพื่อพิจาณาความเหมาะสมอีกครั้ง”

หลังจากก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้หารือกับภาคเอกชนท่องเที่ยว เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ โดยทางกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะรวบรวมข้อเสนอยื่นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป