ท็อปส์ ปั้นสัญลักษณ์ ‘หัวใจคุณภาพ’

ซูเปอร์มาร์เก็ตกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล “ท็อปส์-เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์” เปิดตัวมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ” หวังยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยเทียบสากล นำร่องผลไม้เศรษฐกิจ ทุเรียนหมอนทอง ชุมพร และมะม่วงน้ำดอกไม้ ราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmer's, Quality Line Local and sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้บริหาร ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ตกล่าวว่า ได้ต่อยอดนโยบายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยประกาศพันธสัญญาเพื่อผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่ ด้วยการเปิดตัวสัญลักษณ์แห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ภายใต้ชื่อ “หัวใจคุณภาพ หรือ QUALITY AT HEART

โดยเน้นหัวใจสำคัญ 5 ประการ ยึดหลัก ใส่ใจคุณ ใส่ใจคัดสรรใส่ใจความยั่งยืน การันตีสินค้าสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพเยี่ยมระดับสากล ตอกย้ำความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในฤดูกาล รสชาติอร่อย ราคาที่เหมาะสม

นำร่องสนับสนุนภาคเกษตรกรรมไทย เสริมศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวสู่สากล เปิดตัวผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาตรฐานหัวใจคุณภาพ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง จังหวัดชุมพร และมะม่วงน้ำดอกไม้สุก จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แหล่งคุณภาพที่ดีตามฤดูกาล

“หัวใจคุณภาพ” เป็นมาตรฐานสินค้าด้านอาหารขั้นสูงสุด ยกระดับจากมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)โดยมีการจัดตั้งทีม Sustainable Food Development ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษ และมีประสบการณ์ด้านพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศให้ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแล เก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค ควบคู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เสริมสร้างให้เกิดการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ” เป็นการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถันตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและสามารถตรวจสอบสอบย้อนกลับได้ (Traceability)  ประกอบด้วย 5 หัวใจสำคัญ ได้แก่ 

1.ความปลอดภัยของอาหาร มีระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากสวนจนสู่มือผู้บริโภค 

2.คุณภาพของอาหาร รับประกันความสดใหม่ รสชาติอร่อย คุณภาพสูงจากแหล่งที่ดีที่สุด

3.พัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรและชุมชนภายในประเทศ ให้การสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อย ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำงานและค่าแรง ภายใต้จริยธรรมธุรกิจ

4.ดูแลสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul)เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5.ราคาที่เหมาะสม คัดสรรผลิตผลตามฤดูกาลด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม

ทางด้านเกษตรกร ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อ.บางแพ จ.ราชบุรี กล่าวถึงการดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานว่า “สวนของเราเป็นสวนปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ โดยหลังจากท็อปส์เข้ามาช่วยแนะนำดูแลผลผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด ‘หัวใจคุณภาพ’ (QUALITY AT HEART)สิ่งที่แตกต่างจากเดิม คือ มีการแนะนำองค์ความรู้สมัยใหม่ มีการนำคิวอาร์โค้ดมาติดที่ลูกมะม่วง ทำให้ลูกค้าผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูกและโรงคัดบรรจุได้เลย อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าทานวันไหน รสชาติถึงจะอร่อยที่สุด โดยผลมะม่วงจะติดสติกเกอร์วันที่พร้อมทานไว้อย่างชัดเจน”

สมนึก ยอดดำเนิน กล่าวทิ้งท้ายว่า แผนต่อไป บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผลผลิตที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

โดยเตรียมขยายมาตรฐานสินค้าขั้นสูงสุด “หัวใจคุณภาพ” ไปยังสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และอาหารสดอีกหลากหลายชนิด ซึ่งจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นอันดับแรกเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้เกษตรกรเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะการให้ความสำคัญกับคุณภาพจะส่งผลให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีความพร้อมเพื่อการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น