2021-09-10

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่มครั้งแรก! ประธานชวน ติง ส.ว. ขาดประชุมอื้อ กรีดอยู่ที่ความรับผิดชอบ

By Abdul

องค์ประชุมรัฐสภาล่มครั้งแรก! หลังถูกฝ่ายค้านติงสมาชิกรัฐสภาขาดอื้อระหว่างถกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ “ชวน” ตำหนิ บอกอยู่ที่ความรับผิดชอบ

วันนี้ (10 ก.ย.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบ 403 เสียง

ต่อมาได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรรม พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงเวลาประมาณ 15.00 น. ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาเรียงลำดับรายมาตรา พอมาถึงมาตรา 4 พบว่า มีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมในจำนวนน้อย และนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประะชุม ลืมตรวจสอบองค์ประชุม และสั่งให้ลงมติ ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ทักท้วงว่า ไม่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติ และหลังการลงมติแล้วพบเสียงรวมกันมีเพียง 349 เท่านั้น ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม

ส่งผลให้ นายชวน ต้องสั่งให้นับองค์ประชุมอีกครั้ง และพบว่ามีองค์ประชุมเพียง 370 เสียงเท่านั้น ซึ่งเกินองค์ประชุมเพียง 5 เสียงเท่านั้น และมีการลงมติใหม่

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาต่อจนถึงมาตรา 8 โดยก่อนการลงมตินั้น นายชวน ได้ให้สมาชิกกดบัตรแสดงตนอีกครั้ง แต่ใช้เวลารอเป็นเวลานาน จึงมี ส.ส. เสนอความเห็นว่าในการประชุมรัฐสภาครั้งหน้า ควรนำวาระสำคัญไว้ต่อท้ายเพื่อไม่ให้มีปัญหากับองค์ประชุม พร้อมเสนอให้หัก/ปรับเงิน เมื่อพบว่ามีผู้ขาดประชุม เพราะข้อกำหนดที่ระบุว่า หากขาดประชุมเกิน 4 ครั้งต้องพ้นจากสมาชิก ไม่เคยปฏิบัติได้จริง เพราะนายชวนใจดี ปล่อยให้ขาดเรื่อยๆ ดังนั้นควรแก้ข้อบังคับ การขาดต้องปรับเงิน 10,000 บาท

ซึ่ง นายชวน กล่าวว่า อยู่ที่ความรับผิดชอบ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมรัฐสภา ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา เพราะ ส.ว. เข้าร่วมประชุมมากกว่า ส.ส. แต่รอบนี้ ส.ว. ขาดมากกว่า ส.ส. ทำให้สมาชิกไม่ครบ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพบว่ามีจำนวนเพียง 355 เสียง ไม่ครบองค์ประชุมที่ต้องได้ 365 เสียง ทำให้ นายชวน กล่าวว่า หากใครอยู่แล้วไม่แสดงตน สามารถประกาศชื่อตนเองได้ แต่เมื่อองค์ประชุมไม่ครบ ก็ต้องปิดประชุมทันทีในเวลา 16.08 น.