ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19

ทีวี ธันเดอร์ คุมเข้มโควิด-19 ตามเกณฑ์สาธารณสุข ยืนยันไม่กระทบแผนงานถ่ายทำ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของทีมงานทุกคนในกองถ่ายทำละคร เกมโชว์ และรายการทุกรายการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยมาตรฐานที่ผ่านการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่

ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่

• การลงทะเบียน “ไทยชนะ”

• จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

• จุดคัดกรองอุณหภูมิ

• ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามจุดต่าง ๆ

• แบ่งสัดส่วนการปฏิบัติงานให้ห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร

• จัดการระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่แออัด

• ใช้ภาชนะรับประทานอาหารและแก้วน้ำส่วนตัว

• ให้คำแนะนำเรื่องมาตรการโควิดก่อนเริ่มทำงาน

ด้านการประเมินระหว่างให้บริการ

• จำนวนคณะทำงานรวมกันไม่เกิน 150 คน และผู้ชมไม่เกิน 50 คน

  • นิคมอมตะซิตี้ฯ เพิ่มพื้นที่อีก 1 พันไร่ดึงลงทุนอีอีซี
  • กรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียม Krungthai e-Withholding Tax Plus

• ให้มีการลงทะเบียน “ไทยชนะ”

• ตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ เป็นหวัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

• จัดพื้นที่รับรองผู้มีอาการผิดปกติ

• ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักแสดงในขณะเข้าฉาก

• ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

• ช่างแต่งหน้า ทำผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ก่อนและหลัง แต่งหน้าทำผม

• มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการควบคุมโรค

• ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังการถ่ายทำ

• ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ หรือระบบกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

• ทำความสะอาดห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง

• มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิด และนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะทุกวัน

ทั้งนี้ ทุกกองถ่ายรายการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผ่านการตรวจประเมินในทุกรายการ และขอยืนยันว่าการถ่ายทำและออกอากาศรายการต่าง ๆ ของบริษัท ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน และ โรงถ่าย TVT Green Park Studio และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นกัน