2022-09-28

ทอ. ขอโทษ ปิดน่านฟ้าดอนเมือง ซ้อมพิธีอำลาตำแหน่ง ผบ.ทอ. ทำสายการบินดีเลย์

By Abdul

ทอ. ขอโทษ ปิดน่านฟ้าดอนเมือง ซ้อมพิธีอำลาตำแหน่ง ผบ.ทอ. กระทบสายการบินพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงเวลา-ล่าช้า

(27 ก.ย.2565) จากกรณีสังคมออนไลน์ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ใครที่มีบินวันนี้อย่าลืมตรวจสอบตารางบินกันด้วยนะ บางเที่ยวบินอาจมีล่าช้า ทั้งขาเข้าและขาออก บางเที่ยวอาจมีการกำหนดเวลาใหม่ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและการซ้อมการแสดงทางอากาศในช่วงบ่ายของวันนี้”

ล่าสุด พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงว่า การซ้อมการแสดงทางอากาศ ที่จะประกอบในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ “ผบ.ทอ.” ในวันที่ 30 ก.ย. นั้น กองทัพอากาศทำการบิน 3 วัน ซึ่งเป็นการวางแผนการบินน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือวันที่ 23, 27, และ 30 ก.ย.65 ในห้วงเวลา 13.45 น.-14.45 น. ตามห้วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะใช้เวลาแต่ละวันไม่นาน และได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยเฉพาะสายการบินที่ใช้งานสนามบินร่วมกัน

ทั้งนี้กองทัพอากาศจะทำการบินเพื่อหารูปแบบ ข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นในการบินวันแรก นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบินในวันที่ 2 และวันที่ 3 ต่อไป โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและเกิดผลกระทบกับการบินพาณิชย์ และประชาชนให้น้อยที่สุด

โดยสนามบินดอนเมืองมี 2 ทางวิ่ง (Runway) คือสำหรับการบินพาณิชย์ และส่วนของกองทัพอากาศ ตลอดทั้งปีกองทัพอากาศนั้นอะลุ่มอล่วย ให้การบินพาณิชย์ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้ว เพื่อบรรเทาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศเสมอมา ซึ่งกองทัพอากาศจะขอใช้ทางวิ่งแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาบินไม่นาน จึงขอให้ ประชาชนเข้าใจในประเด็นการบินของกองทัพอากาศที่ต้องใช้งานสนามบินร่วมด้วยเช่นกัน

พล.อ.ต.ประภาส กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กองทัพอากาศขอยืนยันว่าการฝึกบินดังกล่าว มีการเตรียมการมาล่วงหน้า และแจ้งเตือนหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว มีการออกประกาศ ผู้ทำการในอากาศ (NOTAM: Notice to Airmen) โดยจะใช้เวลาฝึกบินให้น้อยที่สุด คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดในห้วงเวลาดังกล่าว

พล.อ.ต.ประภาส กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดในการปฏิบัติภารกิจสนามบินดอนเมืองซึ่งมีทางวิ่งหรือ Runway อยู่ทั้ง 2 ฝั่งนั้น ระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศบริหารการใช้งานสนามบิน ภายใต้ภารกิจการบินลำเลียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการฝึกด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของสายการบินพาณิชย์ รวมทั้งในห้วงเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องทำการใช้ห้วงอากาศโดยรอบทุกครั้งจะมีการวางแผนล่วงหน้าและประสานงานแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องตลอดมา เช่น การบินแสดงในห้วงวันเด็กแห่งชาติ การบินในพิธีสำคัญของประเทศ ตลอดจนการบินสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการปิดห้วงเวลาในแต่ละครั้งนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านนิรภัยการบินตามหลักมาตรฐานสากล

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวกองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน และจะพิจารณาการปรับห้วงเวลาการฝึกตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระชับและรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป