ททท.เผยรัฐเร่งดึงต่างชาติ ผ่อนคลายวีซ่า“เที่ยวไทย”

“ททท.” เผย “กต.” ผ่อนคลายออกวีซ่าประเภทต่างๆ ดึงต่างชาติเที่ยวไทย ย้ำวีซ่าSTVต้องมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงโควิดต่ำขณะยุโรปเข้าเกณฑ์กลุ่มประเทศเสี่ยงติดเชื้อปานกลาง-สูง ขอวีซ่าท่องเที่ยวTRได้ แต่ต้องขึ้นกับดุลยพินิจสถานกงสุล

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้ว หลังจากรัฐบาลออกมาตรการผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยได้มากขึ้น โดยทางกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ผ่อนปรนการพิจารณาออกวีซ่าประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (TR)ซึ่งเป็นวีซ่าท่องเที่ยวปกติที่ออกให้ชาวต่างชาติ สามารถพำนักได้ 60 วันและต่อได้อีก 30 วัน หรือสูงสุด 90 วัน เฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ต้องยื่นเอกสารการันตีเงินฝากในบัญชี 5 แสนบาทเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นๆทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ ด้วย

“ทาง กต.ได้ผ่อนคลายการออกวีซ่าประเภทต่างๆ มากขึ้น หลังจากออกวีซ่าประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa:STV)โดยชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าSTVต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่ำ แต่ตอนนี้ประเทศเป้าหมายในยุโรปหรือสแกนดิเนเวียกลับถูกจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง บางประเทศอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ทางสถานกงสุลในแต่ละประเทศจึงได้ผ่อนปรน ด้วยการใช้ดุลยพินิจพิจารณาการออกวีซ่าTRให้ แต่การเข้ามาพำนักในไทยยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. คือยังต้องกักตัว 14 วันตามเดิม”

สำหรับภาพรวมการออกวีซ่าประเภทต่างๆ แก่ชาวต่างชาติ โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย.2563 กต.ได้อนุมัติใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry:COE) แก่ชาวต่างชาติแล้ว 1,465 คน โดยอันดับ 1 คือวีซ่าเกษียณอายุ (OA)สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวนเดินทางเข้าไทยแล้ว 501 คน ส่วนอันดับ 2 วีซ่าSTVสามารถพำนักในไทยได้สูงสุด 270 วัน เดินทางเข้ามาแล้ว 331 คน ส่วนจำนวนที่มีการแจ้งความประสงค์ต้องการเข้าไทยปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 ราย

อันดับ 3 วีซ่าระยะยาวภายใต้วีซ่าท่องเที่ยว (Privilege EntryVisa :PE)ของผู้ถือบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท การ์ด ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (ทีพีซี)ที่ททท.ถือหุ้นอยู่100%มีสมาชิกอีลิทการ์ดเดินทางเข้าไทยแล้ว 296 คน ขณะที่อันดับ 4วีซ่าสำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงานในประเทศไทย (Non-B)113 คน ส่วนอันดับ 5 วีซ่าท่องเที่ยวTRจำนวน 86 คน อันดับ 6 วีซ่าสำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่ถือบัตรเอเปก (APEC)84 ราย และอันดับ 7 กลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ 41 คน