ต่ออายุมาตรการค่าธรรมเนียมธุรกรรมซื้อที่อยู่อาศัย ตัวช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาฯปี64

ต่ออายุมาตรการค่าธรรมเนียมธุรกรรมซื้อที่อยู่อาศัย ตัวช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาฯปี64

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 64 ท่ามกลางความท้าทายที่สูง ยังมีมีข่าวดีจากการต่ออายุมาตรการค่าธรรมเนียมธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย มาช่วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิเคราะห์การต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจากเดิม 2.0% เป็น 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และการลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยจากเดิม 1.0% เป็น 0.01% ของมูลค่าจดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ามาตรการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยแบ่งบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคและยังช่วยลดภาระต้นทุนการทำการตลาดของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายสะสมในระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทสูง

อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมทางทางธุรกิจที่ยังมีความท้าทายสูง โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับคาดการณ์การยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2564 ลงเหลือ 1.82-1.85 แสนหน่วย หรือ หดตัวร้อยละ 3.1 ถึง 4.7 (-4.7% ถึง -3.1%) โดยเป็นระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพ