2021-10-09

ตำรวจเตือนขาซิ่ง ยกล้อ อาจจบที่คุก ไม่ใช่แค่โทษปรับ

By Abdul

โฆษก ตร. เตือน ขาซิ่ง!! คิดก่อน“คุก”อาจจบที่คุก-ไม่ใช่แค่โทษปรับขับรถ “ประมาท-น่าหวาดเสียว”ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย-ความเดือดร้อนของผู้อื่น โทษสูงสุดจำคุก 3 เดือน !

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏคลิปมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้าง ในลักษณะยกล้อของพ่วงข้างขึ้น ไม่ได้ขับตามปกติ ไม่สวมหมวกนิรภัย อยู่ในถนนทางสาธารณะ
ในขณะที่มีรถคันอื่น ๆ ใช้ถนนดังกล่าวจำนวนมาก ถือเป็นการขับรถโดยประมาทและน่าหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลอื่น อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของรถคันอื่น ๆ ที่ใช้อยู่บนถนนได้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ตรวจสอบและติดตามตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำคุกและปรับ

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ
(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สิน
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่อง เดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(8) โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โฆษก ตร. ขอฝากความห่วงใยไปถึงให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ทุกคน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่กระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้