ตลาดยิ่งเจริญ โล่งอก!! “ผู้ค้า 51 ราย” แผงอาหารทะเล ปลอดโควิด-19

ตลาดยิ่งเจริญ โล่งอก!! "ผู้ค้า 51 ราย" แผงอาหารทะเล ปลอดโควิด-19

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับผู้ค้าอาหารทะเล และลูกจ้างแรงงานต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 51 ราย ผลปรากฎไม่พบเชื้อทุกราย

รายงานข่าว จาก ตลาดยิ่งเจริญ เผยว่าได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกัน ตรวจเชื้อโควิด -19 ให้กับแผงค้าสินค้าทะเล ผู้ช่วยค้าและแรงงานภายในตลาด ไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยทางตลาดยิ่งเจริญได้รับแจ้งผลการตรวจปรากฏว่า “ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อทุกราย”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามหลักการแพทย์ ทางตลาด ฯ โดยความร่วมมือของผู้ค้าอาหารสดจากทะเลรวมพลัง พักการขายสินค้า และกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นการตอกย้ำ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไป

พร้อมกันนี้ ทางตลาดยิ่งเจริญ ยังเปิดให้บริการในโซนปกติ โดยมีร้านค้ากว่า 97% เปิดให้บริการตามปกติ เพื่อยึดมั่น “ดำรงความเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชน” ตลาดยิ่งเจริญ สดครบจบในที่เดียว ห่างไกลไวรัสโควิด19 ป้องกันไม่รับไม่แพร่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย และซื้อสินค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ