ตลาดพลาสติกชีวภาพคึกคัก ตอบโจทย์รักษ์โลก ส่งออกพุ่ง2.7พันล.

ตลาดพลาสติกชีวภาพคึกคัก ตอบโจทย์รักษ์โลก ส่งออกพุ่ง2.7พันล.

ส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ โตต่อเนื่อง คาด ปี’64 เพิ่มขึ้น 16.6% ครองอันดับ 3 ของโลก ชี้สินค้าไบโอพลาสติกเป็นที่ต้องการของตลาด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก ได้วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยปี 2564 โดยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีมูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกประมาณ 1.043 ล้านล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.1%  มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.01 ล้านล้านบาท โดยไทยจะมีการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมดประมาณ 2.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 2.7% ที่มีการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมดประมาณ 2.53 แสนล้านบาท

สำหรับเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดคือ เม็ดพลาสติกชนิดพอลิแลคติคแอซิด (PLA) โดยคาดว่า ปี 2564 มูลค่าการส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 16.6% สร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกมูลค่า 2,331 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก

  • TRBNระดม38องค์กรทำโครงการ“หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”ขับเคลื่อนศก.หมุนเวียน
  • หนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ บูมลงทุนกว่า 500 ล้านบาท

ทั้งนี้เม็ดพลาสติก PLA จะนำไปผลิตเป็นสินค้าประเภทใช้ครั้งเดียหรือประเภทไบโอพลาสติก  เช่น แก้วน้ำ หลอด ช้อน-ส้อม และในต่างประเทศมีการนำไปผลิตก้นกรองบุหรี่ เป็นต้น เนื่องจากมีสมบัติในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 6 เดือน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม  จึงนับเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยในอนาคต

“การใช้พลาสติกชีวภาพจะเติบโตสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือบีซีจี โมเดล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันพลาสติก จึงนำโมเดลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ” นายสุริยะ กล่าว

ด้านนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์  ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า ปี 2563 สถาบันฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เศรฐกิจจำนวน 36 ผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงมือพลาสติกย่อยสลายได้  สารลดการอักเสบจากชานอ้อย แผ่นกรองฝุ่นย่อยสลายได้ใช้กับหน้ากากอนามัย เป็นต้น และเพิ่มผลิตภาพให้แก่สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จำนวน 30 ราย ช่วยลดการสูญเสียจากการผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 17.9 ล้านบาท