2021-12-13

ด่วน! เพิกถอนใบอนุญาต “เดอะวัน ประกันภัย” ค้างค่าสินไหมประกันโควิด 2,400 ล้าน

By Abdul

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 13 ธ.ค.นี้

คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจาก บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีความสามารถเพิ่มทุน และไม่เพียงพอต่อการจ่ายสินไหมทดแทน สะท้อนว่า บริษัทไม่มีความสามารถและไม่มีความพร้อมในการรับประกันภัยอีกต่อไป

โดยบริษัทมีสินไหมประกันโควิดค้างจ่ายราว 2,400 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งหลังบริษัทถูกหยุดรับประกันภัยชั่วคราว ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขฐานะบริษัทภายใน 15 วัน แต่บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินกลับมาได้ โดยไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะมาเสริมสภาพคล่องทั้งแหล่งเงินทุนและเงินกู้ยืม

ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม รมว.คลังจึงมึคำสั่งเห็นชอบให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่หากบริษัทไม่เห็นพ้องกับคำสั่ง สามารถร้องคัดค้านต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาดูแลผู้เอาประกันของบริษัทเดอะวันประกันภัยที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยยึดตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีสั่งปิดเอเชียประกันภัย ปัจจุบันบริษัทเดอะวันประกันภัยมีฐานลูกค้าอยู่ราว 1 ล้านราย