2021-03-10

ดึงแมคโคร-โลตัส รับซื้อพืชผักผลไม้ล้นตลาด ช่วยเกษตรกร

By Praew

หอการค้าฯผนึก ซีพี ออลล์ แมคโคร โลตัส เร่งระบายสินค้าเกษตรล้นตลาดกว่า 2.4 ล้านตัน ลุยรับซื้อพร้อมจัดจำหน่ายในประเทศนำร่อง มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยหอม ถั่วลายเสือ

นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ได้ร่วมมือกลุ่มซีพี ออลล์ แก้ปัญหาผลผลิตสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ ล้นตลาดและราคาตกต่ำ รวมถึงผลกระทบด้านจัดจำหน่าย ทั้งตลาดภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้จากการสอบถามไปยังกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่า มีผักและผลไม้จากเกษตรที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น มะม่วง ส้ม สับปะรด ลำไย ลองกอง มะพร้าว ลิ้นจี่ โดยมีผลผลิตรวมกว่า 2.4 ล้านตัน ใน เฟส แรก โดยส่งข้อมูลให้ กลุ่มซีพี  ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามซีพี ออลล์ โลตัส และแม็คโคร ยินดีให้การสนับสนุนรับซื้อผลผลิตดังกล่าว เพื่อมาจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เช่น ซีพี ออลล์ รับซื้อ “ถั่วลายเสือ” จากวิสาหกิจชุมชนแม่ฮ่องสอน ขายผ่านร้านเซเว่นฯ โลตัส รับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ จากชมรมผู้ผลิตมะม่วงเชิงธุรกิจ จ.พิจิตร-พิษณุโลก โดยผ่านการแนะนำจากประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรและกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงทับไทร จ.พิจิตร แม็คโคร ติดต่อกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งมีเกษตรกรกว่า 60 ราย

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาว่า มีความร่วมมือกับหอการค้าไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการหลายกิจกรรม เช่น โครงการ Big Brother โครงการ Business Accelerator

นอกจากนั้น ซีพี ออลล์ ยังมอบโอกาสด้านธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศ สร้างโอกาสในการเป็นคู่ค้าธุรกิจกับซีพี ออลล์ เช่น เกษตรกร ผู้ปลูก “กล้วยหอมทอง” เป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาสทางธุรกิจการจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

  • เอกชนชี้ศก.มีแววฟื้น จี้รัฐไฟเขียวเอกชนซื้อวัคซีนเอง
  • ต่างชาติยังไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย จี้เร่งเปิดประเทศเพิ่มกำลังซื้อ

สำหรับความร่วมมือกับหอการค้าไทยในอนาคต ซีพี ออลล์ ยังคงช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็น Offline และ Online และการจับคู่ทางธุรกิจด้วยโครงการวันแห่งโอกาสดี@CP ALL” นายปิยะวัฒน์ กล่าว

นางศิริพร  เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าแม็คโครมีคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตเอสเอ็มอี จำนวน 2,000 ราย และมีคู่ค้าที่เป็นเอสเอ็มอี ประเภทเกษตรกรรายย่อยอีกกว่า 7,000 ราย ซึ่งในแต่ละปีแม็คโครได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่สาขาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1.7 แสนตันคิดเป็นมูลค่า 5,500 ล้านบาท นอกจากนี้ แม็คโครมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และเป็นแหล่งกระจายสินค้าเอสเอ็มอีไทยสู่ประเทศอาเซียน

สำหรับปี 2564 นี้ คาดว่าจะรับซื้อผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 20% ทั้งมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ราย เป็น 1,400-1,500 ราย โดยแม็คโครมีการเปิดศูนย์กระจายสินค้าย่อย เพื่อรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตกรในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 6 แห่งทั่วประเทศ

นายสมพงษ์  รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเบื้องต้น โลตัสจะร่วมมือกับหอการค้าไทย รับซื้อมะม่วงกว่า 1,000 ตันจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายของหอการค้า นอกจากนั้น ตลอดทั้งปีนี้ โลตัสจะเดินหน้ารับซื้อผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 10,000 ตันจากปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศ