ดึง“ช้อปปี้ – ลาซาด้า” สกัดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ดึง“ช้อปปี้ - ลาซาด้า” สกัดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

‘พาณิชย์’ ลุยแก้ปัญหาขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินฯ ทางออนไลน์ จับมือ ช้อปปี้ -ลาซาด้า คุมเข้มผู้ค้าในระบบห้ามขายสินค้าผิดกฏหมาย

นายทศพล  ทังสุบุตร   อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้หารือกับแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเช่น ช้อปปี้และลาซาด้า ขอให้เพิ่มความเข้มงวด ในกรณีมีผู้ฝากร้านขายสินค้าในแพลตฟอร์มไม่ควรให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยกำหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนในการรับแจ้งจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหากพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดและนำผู้ค้าสินค้าละเมิดออกจากแพลตฟอร์มของตน

  • ช้อปปี้ ชี้เทรนด์ช้อปออนไลน์ยุคนิวนอร์มอล อาหาร-แฟชัน-ของใช้ในบ้านโตแรง 
  • กลุ่มคนดนตรีวอนรัฐเป็นตัวกลาง เจรจาลดค่าลิขสิทธิ์เพลงช่วงโควิด

อย่างไรก็ตามไทยยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านทาง อินเทอร์เน็ต หรือทางออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน และนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภาพรวม ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนผู้บริโภคที่มีต่อระบบการค้าขายออนไลน์ด้วย

นอกจากนี้เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน กรมฯได้จัดประชุมร่วมตัวแทนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากว่า 10 รายที่ดูแลสินค้าแบรนด์เนมทั้งไทยและต่างประเทศ และเจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปี้และลาซาด้า เพื่อจะร่วมกันดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ขณะเดียวกันกรมฯ เตรียมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตหรือ MOU ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์ม  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย