ดีเดย์ตั้งนิคมฯ“โรจนะหนองใหญ่” รองรับอีอีซี ดึงลงทุน 6 หมื่นล.

ดีเดย์ตั้งนิคมฯ“โรจนะหนองใหญ่” รองรับอีอีซี ดึงลงทุน 6 หมื่นล.

กนอ.เอ็มโอยู บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตั้งนิคมใหม่ในอีอีซี รองรับลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย หวังเงินสะพัด 6 หมื่นล้าน คาดให้บริการได้ปี’67

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังลงนามกับ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่  จ.ชลบุรี ว่า นิคมฯแห่งใช้เงินลงทุน 4,129.41  ล้านบาท มีเป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ภายใต้มาตรการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)  คาดสร้างเม็ดเงินลงทุนในนิคมฯ 60,057 ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตรา

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 1,987.61 ไร่ แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,501 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภคและแนวกันชนประมาณ 486 ไร่ บริหารจัดการโดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม  โรจนะฯ ซึ่งเป็นการร่วมดำเนินงานกับ กนอ.  ที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค จัดเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 และเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ 3 ปี ภายหลังจากที่ได้รับ    การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2567   

  • ผบ.ตร.สั่งการด่วนเร่งตรวจสอบบ่อนแพร่โควิดพื้นที่่จันทบุรี-ตราด
  • "วิทยา"จ่อนั่งนายกอบจ.ชลบุรีสมัย3ทิ้งห่างผู้สมัครคณะก้าวหน้า

“นิคมฯหนองใหญ่ จะรองรับนักลงทุนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  อยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 100 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 137 กิโลเมตร เป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงนิคมฯในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้”

สำหรับแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ บริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินและขออนุมัติผังแม่บทต่อไป