‘ดีอีเอส’ เคาะงบฟื้นฟูเฟสแรก 1.4 หมื่นล้าน

เสนอแผนงานต่อ สศช.เยียวยาศก.หลังหมดโควิด

3.โครงการขยายจุดให้บริการฟรีไวไฟในชุมชนเมืองทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 มูลค่า 2,049 ล้านบาท โดยบมจ.ทีโอที ซึ่งที่ผ่านมาโครงการเน็ตประชารัฐจะทำเฉพาะพื้นที่ชายขอบ แต่ในชุมชนเมืองบางพื้นที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต้องหันมาพึ่งพาออนไลน์ในการค้าขายหรือเรียนออนไลน์มากขึ้น จึงต้องเร่งขยายจุดเชื่อมต่อไวไฟฟรีให้รวดเร็ว และทั่วถึง

4.โครงการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าจัดส่ง จัดซื้อสินค้าจำหน่ายในแพลตฟอร์มของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยส่งเสริมให้ผู้คนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการซื้อ-ขายสินค้า โดยเฉพาะเกษตรกรในการนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดกลางสินค้าออนไลน์ของไปรษณีย์ เพื่อช่วยระบายผลผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

5.โครงการพัฒนาคลาวด์แพลตฟอร์มเพื่อรองรับนิว นอร์มอล หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มูลค่า 893 ล้านบาท โดย สดช. ร่วมกับกสทฯในการพัฒนาคลาวด์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและประชาชนหันมาใช้คลาวด์ของคนไทยมากขึ้น

6.โครงการยูนิฟาย คอมมูนิเคชั่นแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ มูลค่า 70 ล้านบาท โดยกสทฯซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ของคนไทย ใช้คลาวด์ของไทยในการรองรับ เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานราชการก่อน แทนการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศ และ 7.โครงการรวมพลังเด็กไทยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด

“ยังเหลืออีก 3 โครงการ ของ สดช. ซึ่งกระทรวงดีอีเอสจะเสนอ สศช. เร็วๆ นี้ ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จากนั้น วันที่30มิถุนายน 2563 เสนอครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ” นายพุทธิพงษ์ กล่าว