ดีอีเอส บล็อคแล้ว คดีหมิ่นฯ กว่า 13,505 ยูอาร์แอล

ดีอีเอส บล็อคแล้ว คดีหมิ่นฯ กว่า 13,505 ยูอาร์แอล

ดีอีเอส เผย ปี 2563 ประเทศไทย มีคำสั่งศาลปิดกั้นยูอาร์แอลคดีหมิ่นฯ จำนวน 13,505 ยูอาร์แอล เกือบ 60% อยู่บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

บัญชีทวิตเตอร์แอคเคานท์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES ทวีตข้อความสรุปจำนวนยูอาร์แอล ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล และได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วปี 2563 รวม 2,195 ยูอาร์แอล พร้อมระบุมากกว่า 90% อยู่บนเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์