“ดรีมเวิลด์”ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวป้องกันโควิด

"ดรีมเวิลด์"ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวป้องกันโควิด

สวนสนุกดรีมเวิลด์ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 2-15 ม.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 64 สวนสนุกดรีมเวิลด์ ได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 2- 15 ม.ค. 64 หรือจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง

“เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สวนสนุกดรีมเวิลด์จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ 02 – 5778666” สวนสนุกดรีมเวิลด์ ระบุผ่านเฟซบุ๊ก