‘ณพ’ ระบุ ผมเคารพมติผู้ถือหุ้น หลังโดนโหวตพ้นบอร์ด WEH ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารใหม่ทุกคน

‘ณพ’ ระบุ ผมเคารพมติผู้ถือหุ้น หลังโดนโหวตพ้นบอร์ด WEH  ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารใหม่ทุกคน

‘ณพ ณรงค์เดช’ ลั่น!! ทำดีที่สุดแล้ว น้อมรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แค่เสียใจยังไม่ได้ทำตามสัญญาพา WEH เข้าตลาดหุ้น ขอให้กำลังใจบอร์ดชุดใหม่และผู้บริหาร ผลักดันการเติบโตของบริษัท

นายณพ ณรงค์เดช อดีตรองประธานกรรมการและอดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่  โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เปิดเผยว่า ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยวางรากฐานของบริษัทให้มีการบริหารงานภายใต้หลัก   ธรรมาภิบาล ที่มีคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากำหนดทิศทางดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เติบโตก้าวหน้าทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 8 โครงการ และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้ครบตามสัญญาจำนวน 717เมกะวัตต์

ทั้งนี้นับตั้งแต่การเข้ามาร่วมงานกับ WEH ในฐานะผู้บริหาร ได้พยายามแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมาจะโดนกล่าวหาด้วยข้อมูลภายในบริษัทที่เป็นเท็จเพื่อจุดประสงค์ต้องการดิสเครดิตแต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัท จนสามารถชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปีและเตรียมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังชำระเงินกู้งวดสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้  

‘ผมเคารพมติในที่ประชุม แต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจ คือ ยังไม่ได้ทำตามความตั้งใจสูงสุดที่ต้องการนำพา WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน’ นายณพ กล่าว

  • “ณพ”สวนกลับ ยันจ่ายค่าหุ้นวินด์ครบตามสัญญาเว้นค่าโบนัสสินค้าไม่ตรงปก
  • ‘ราช กรุ๊ป’ ลุยลงทุนเวียดนามสวนวิกฤตโควิด ชิมลางโรงไฟฟ้าลมแห่งแรก

อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้ถือหุ้นที่ได้รับฟังความจริงและไม่มีข้อสงสัยใดๆ กับข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้น และผมขอให้กำลังใจคณะกรรมการชุดใหม่และผู้บริหารทุกท่าน เพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัท และนำพา WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สมดั่งเจตนารมย์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH)  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปลดนายณพ ณรงค์เดช ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 54.9858% และไม่เห็นด้วย 45.0131%

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัท โดยแต่งตั้งให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 56.9638% และไม่เห็นด้วย 43.0361%