2023-02-02

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แนะดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย ตำรวจก็สูบเยอะ ไทยอย่าดัดจริต

By Abdul

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส ชี้ไทยอย่าดัดจริต แนะดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี เลิกห้ามได้แล้วเพราะเห็นสูบกันทั่ว 

(2 ก.พ. 66) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงประเด็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ว่าเรื่องนี้ต้องใช้ความร่วมมือกับตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานและจับกุมผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย เมื่อมีการส่งข้อมูลเข้ามาให้ดีอีเอสปิดกั้น ก็ได้ทำมาตลอด

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง และในหลายประเทศ เช่น ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็มีขายกันอย่างทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ออนไลน์อย่างเดียว น่าจะเลิกห้ามได้แล้วเพราะสุดท้ายก็ยังเห็นสูบกันทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สูบเยอะ

นายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า คิดว่าประเด็นสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าคือต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมาย หากเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นสิ่งที่คนส่วนมากยอมรับได้ ก็ควรจะทำให้ถูกกฎหมาย ให้มีการขายและเก็บภาษีให้ถูกต้อง ไม่ทำกฎหมายให้ขัดต่อวิถีชีวิตประชาชน จะแก้ปัญหาเรื่องส่วยและคอรัปชัน เพราะจะเปลี่ยนส่วยเป็นภาษี และเอาภาษีมาแก้ปัญหาในเรื่องอื่นได้อีกด้วย และจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ

“ประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทุกประเทศ อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นประเทศไทยควรจะพิจารณาตามความเหมาะสม อย่าดัดจริต ทำไม่ได้แต่ก็พยายามฝืนให้ทำ อย่าฝืนอะไรที่ทำไม่ได้” นายชัยวุฒิ ระบุ