2021-03-15

ฉีดวัคซีนสะดุด กระทบท่องเที่ยวไทยฟื้นยาก

By Praew

ฉีดวัคซีน การกระจายวัคซีน สะดุด กระทบท่องเที่ยวไทยฟื้นยาก

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต กล่าวถึง ปัญหาการฉีดวัคซีนและการกระจายวัคซีนจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไม่สามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่ได้ในไตรมาสสาม ความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนจนได้รับภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่เกิดขึ้นในไทย ซึ่งอย่างเร็วที่สุดอาจเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า

ความล่าช้าดังกล่าวทำให้การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยล่าช้าออกไป ขณะที่ หลายประเทศสามารถฉีดวัคซีนได้เร็วและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในไตรมาสสองและสามทำให้เปิดประเทศได้เร็วขึ้น ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนไม่ถึง 1% ของประชากรในขณะนี้ การสั่งซื้อวัคซีนก็ไม่ครอบคลุมประชากรทุกคน ครอบคลุมประมาณ 50% เท่านั้น ในปีนี้ เราอาจมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน 4 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติอาจไม่ถึง 5 แสนล้านบาท จากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดประมาณ 39.7 ล้านคน สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงมากกว่า 3 ล้านล้านบาท

  • ไทยป่วยโควิดเพิ่ม78 เสียชีวิตอีก1เป็นชายวัย88ปีในปทุมธานี
  • ยูโอบี ประเทศไทย เพิ่มมาตรการปลอดภัยจากโควิด

นอกจากนี้ ปัญหาความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีน AstraZeneca (AZ) สะท้อนความผิดผลาดในการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัคซีนของไทย รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณจำนวนไม่น้อยในการจัดหาวัคซีน AstraZeneca

จนกระทั่งบัดนี้ ท่านผู้นำและสมาชิกรัฐมนตรีก็ยังไม่สามารถได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและประชาชนได้เพราะหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหลายประเทศในยุโรปสั่งระงับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ชั่วคราว 14 วันจนกว่าการตรวจสอบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันจะได้รับการยืนยันว่าไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน AstraZeneca

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ในประเทศที่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีการจัดหาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ จะสั่งจองวัคซีนจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพและคุณภาพสูงหลายเจ้า และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการเข้าวัคซีนสำหรับประชาชนทุกคน บางประเทศยอมทุ่มงบประมาณเพื่อให้มีวัคซีนมากกว่าจำนวนประชากรถึง 2-3 เท่า การจัดซื้อล่วงหน้าจองล่วงหน้าเผื่อเอาไว้ให้มากพอมีความจำเป็น เพราะคุ้มค่าต่อการที่ทำให้การฉีดวัคซีน การกระจายวัคซีนทำได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูได้เร็ว และ ประชาชนกลับมามีงานทำ ไม่ต้องว่างงานยาวนาน ใครที่จ้องหาประโยชน์จากงบประมาณในการจัดหาวัคซีนหรือหาประโยชน์ในทางที่มิชอบจากการบริหารจัดการวัคซีนต้องถือว่าเป็นการบ่อนทำลายชาติ ไม่ใส่ใจต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและทำให้ความยากลำบากทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไป เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม