จุรินทร์สั่งรับมือระบายลำใย-ผลไม้ตามฤดูกาล

จุรินทร์สั่งรับมือระบายลำใย-ผลไม้ตามฤดูกาล

"จุรินทร์"สั่งงานพาณิชย์ -ร่วมเอกชน รับมือระบายลำไยและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นระบบ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ผลไม้ ว่า ตอนนี้กำลังทยอยออกโดยเฉพาะลำไยจากภาคเหนือซึ่งผลผลิตปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เพราะฉะนั้นมาตรการเชิงรุกเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ร่วมกับเกษตรกรและผู้แปรรูปและผู้ส่งออกประชุมหารือกันมาโดยลำดับ

ล่าสุดก็ไปพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนมาซึ่งมาตรการที่จัดงานการช่วยเหลือก็คือ การช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเกษตรกร ที่ทันทีที่ตัดลำไยและนำไปขาย มีเอกสารก็สามารถนำมาเบิกเงินได้กิโลกรัมละ 3 บาท จากพาณิชย์จังหวัดในส่วนของผู้แปรรูปก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ส่งออกก็จะเพิ่มให้เป็นพิเศษเพราะเราต้องการที่จะเร่งรัดลำไยให้ส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ให้กิโลกรัมละ 5 บาทเพราะถ้าเร่งส่งออกได้เยอะ ก็จะกลับมารับซื้อลำไยกับพี่น้องประชาชนมากขึ้น นี่คือมาตรการทางด้านการสนับสนุนด้านการเงิน และเป็นเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องหาตลาด ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ทั้งตลาดอ๊อฟไลน์และตลาดออนไลน์

” ในประเทศ เช่น การเปิดพื้นที่ภายในจังหวัด ก็ให้เป็นนโยบายพาณิชย์จังหวัด ทำหน้าที่เซลล์แมนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพืชเกษตรชนิดไหนซึ่งพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดภาคเหนือที่มีการปลูกลำไย จะต้องหาพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถไปขายได้โดยตรงเลย ไม่ต้องผ่านคนกลาง ล่าสุดที่ห้างมาบุญครองได้รับความร่วมมือจากมาบุญครองจัดพื้นที่ให้ 3,000 ตารางเมตรที่บริเวณห้างมาบุญครอง สยามสแควร์ซึ่งพาณิชย์จังหวัดที่มีลำไยก็จะเป็นผู้ประสานงานให้เกษตรกรมาจำหน่ายโดยตรง ซึ่งมาบุญครองก็ไม่เก็บค่าพื้นที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการระบาย นอกจากนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศรวมทั้งแพลตฟอร์มต่างประเทศก็จะมีส่วนในการที่จะช่วยระบายลำไยโดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้โดยตรง ” นายจุรินทร์ กล่าว