2023-05-18

จำคุก 3 อดีต ส.ส. ภูมิใจไทย ไม่รอลงอาญา-ตัดสิทธิ เซ่นเสียบบัตรแทนกัน

By Abdul

ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาเมื่อวันพฤหัสบดี (18 พ.ค.) ให้จำคุกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 3 คนของพรรคภูมิใจไทย คนละ 9 เดือน โดยไม่รอลงอาญา จากความผิดฐานเสียบบัตรแทนกันระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 2563

รายชื่อ 3 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน

  1. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ อดีต ส.ส. จ.พัทลุง เขต 2
  2. นายภูมิศิษฏ์ คงมี อดีต ส.ส. จ.พัทลุง เขต 1
  3. นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

นอกจากการจำคุกแล้ว ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยังออกคำสั่งให้ตัดสิทธิทางการเมืองของบุคคลเหล่านี้ด้วย

มีการรายงานว่า อดีต ส.ส. ทั้ง 3 คนนี้ขอยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวออกมา และเตรียมยื่นอุทธรณ์คดี