จักษุแพทย์ชวนโหลด “DRY EYE” แอพฯตรวจตาแห้งด้วยตนเอง

ชมรมกระจกตาฯ เดินหน้าจัดทำแอพพลิเคชันตรวจตาแห้งด้วยตนเองภายใต้ชื่อ “DRY EYE” เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ในการตรวจคัดกรองอาการและทราบถึงพฤติกรรมการใช้สายตาของตนเองได้เบื้องต้น

ทางเลือกใหม่ของการตรวจ “ตา”

ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคทางตาเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีจำนวนมากต่อวัน หนึ่งในอาการที่พบบ่อยคือ อาการตาแห้ง ซึ่งในบางกรณีอาการไม่รุนแรงและไม่จำเป็นต้องมาพบจักษุแพทย์ ดังนั้น ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำแอพพลิเคชันตรวจตาแห้งด้วยตนเองที่ชื่อว่า “DRY EYE” ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน

รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและประธานชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการตาแห้งและมารับการตรวจที่ศูนย์เลเซอร์สายตา จุฬาฯ มักมีปัญหามาจากการสวมใส่คอนแทคเลนส์ หรือใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับความรุนแรงของอาการตาแห้งแบ่งได้เป็นระยะเริ่มต้นถึงระยะรุนแรง กล่าวคือในอาการตาแห้งระยะเริ่มต้น อาจเกิดจากการกระพริบตาน้อยเกินไประหว่างการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ สามารถรักษาด้วยการหยอดน้ำตาเทียมและกระพริบตาให้ถี่ขึ้น

159188558991

คัดกรองง่ายเพียงแค่ “คลิก”

ซึ่งการใช้แอปพลิเคชันตรวจอาการตาแห้งด้วยตนเองสามารถคัดกรองอาการและทราบพฤติกรรมการใช้สายตาของตนเองได้เบื้องต้น โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลามาพบจักษุแพทย์หรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยใช่เหตุ นอกจากนี้ หากทดสอบแล้วพบว่าอาการตาแห้งอยู่ในระยะรุนแรงก็สามารถเข้ามารับการรักษาได้อย่างถูกวิธีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

159188568478

“การทำงานของแอพพลิเคชัน DRY EYE ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงเข้าสู่ระบบการทำงานของแอพพลิเคชัน และทำตามขั้นตอนเป็นข้อๆ ใช้เวลาไม่นานในการทดสอบ แอปพลิเคชันก็จะประมวลผลให้ทราบได้ทันทีว่าผู้ทดสอบมีอาการตาแห้งหรือไม่”

  • ศบค.เคาะแล้ว! 'ยกเลิกเคอร์ฟิว' 15 มิ.ย.นี้

  • 'ประกันสังคม' สั่งจ่าย 'เงินเยียวยา' แล้ว 1.5 ล้านราย ตรวจสอบสถานะได้แล้ว!

  • 'เยียวยาเกษตรกร' พร้อมจ่าย! ‘ธ.ก.ส.’ ยัน 15-21 มิ.ย.นี้ โอนวันละล้านรายต่อเนื่อง

จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์เพิ่ม

ในอนาคตคณะทำงานจะพัฒนาแอพฯ ให้สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบข้อมูลจำนวนและสาเหตุการเกิดอาการตาแห้งของคนไทยที่เข้าใช้งานแอพฯ นี้ เพื่อนำมาพัฒนาการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพต่อ

159188570093