2022-06-05

จบดราม่าเรื่องทรงผม โรงเรียนดังจัดลงประชามติจะเปลี่ยนระเบียบทรงผมหรือไม่

By Abdul

โรงเรียนดังแก้ปัญหาดราม่าเรื่องทรงผม จัดลงประชามติแบบทรงผมนักเรียนใหม่ หวังลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำ จ.สมุทรสงคราม ได้มีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางวิไล ออกกิจวัตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลนักเรียนระหว่างผู้ปกครอง

ภายหลังการประชุมนายพงศธร ชัยวัตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร พร้อมสภานักเรียน ได้จัดให้มีการลงประชามติ เรื่องทรงผมนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ครูเก่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เรื่องทรงผมนักเรียน ซึ่งยังมีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแตกต่างกันให้ได้ข้อยุติร่วมกันตามแนวทางประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบทรงผมใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

นายพงศธร กล่าวว่า ปัญหาทรงผมนักเรียนเป็นข้อถกเถียงกันมานานหลายสิบปี ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงระเบียบทรงผมหรือไม่อย่างไร ยิ่งปัจจุบันยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ครั้งนี้จึงจัดให้มีการลงประชามติโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้ใช้สิทธิของตนเองคนละ 1 เสียง ผ่านแบบลงประชามติที่มีการเปรียบเทียบระเบียบเก่า และระเบียบใหม่ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของนักเรียน ให้ได้เลือกแบบที่ต้องการ เพื่อเป็นข้อยุติร่วมกันในการร่างระเบียบใหม่ เพื่อมาใช้ร่วมกันลดความขัดแย้ง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับครูที่จะมีสมาธิในการสอน และนักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนไม่ฝักไฝ่เรื่องทรงผมอีก

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องสิ่งต่างๆ ก็ต้องเคารพสิทธิและฟังเสียงผู้อื่นด้วยเช่นกัน จึงเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมาก เป็นกติกาตัดสินว่าแนวทางไหนเหมาะสมกับส่วนรวมมากที่สุด 

นายพงศธร กล่าวต่อว่า การลงประชามติครั้งนี้ทำแบบเปิดเผยและโปร่งใส ฝ่ายสภานักเรียน ซึ่งมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นผู้เก็บดูแลแบบลงประชามติทั้งหมด ด้านในจะอธิบายถึงระเบียบเก่าทรงผม นักเรียน ชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งชายและหญิง

ซึ่งฝ่ายนักเรียนจะขอให้ไว้ผมยาวมากขึ้น เช่น

  • เดิมนักเรียนชาย ม.ต้น จะตัดข้างเกรียนด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร นักเรียนขอเปลี่ยนเป็น ด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร,
  • เดิมนักเรียนหญิง ม.ต้น จะไว้ผมด้านข้างไม่เกินร่องริมฝีปากล่าง นักเรียนขอเปลี่ยนเป็น ด้านข้างเป็นรองหวี ด้านหน้ายาวเสมอลายคาง,
  • เดิมนักเรียนชาย ม.ปลาย จะไว้ผมด้านข้างรองหวีเบอร์ 2  นักเรียนขอเปลี่ยนเป็นรองทรงสูง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผลสรุปแล้ว คาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะได้ข้อสรุป และจะนำเข้าคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเห็นชอบประกาศเป็นระเบียนทรงผมต่อไป ซึ่งหวังว่าเพื่อได้ระเบียบใหม่แล้วผู้ปกครองและนักเรียน จะปฏิบัติตามระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์กรศรัทธาสมุทรเดินหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องทรงผมอีกต่อไป