2022-06-07

ครอบครัวแห่ขบวนช้าง 12 เชือก เคลื่อนศพปู่ทวด อายุ 100 ปี ไปทำพิธีฌาปนกิจ

By Abdul

วันนี้ (6 มิ.ย.65) ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 11 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร ดร.เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ ซึ่งเป็นลูกชายคนโต  พร้อมด้วยบรรดาญาติพี่น้อง ได้พร้อมกัน เคลื่อนย้ายร่างของ คุณตาทวด โอ๊ะ ศาลางาม อายุ 100 ปี กับอีก 26 วัน ออกจากหมู่บ้านด้วยช้างจำนวน 12 เชือก เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา ที่วัดป่าอาเจียง บ้านหนองบัว ต.กระโพ ซึ่งมีพระพระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร ดร. เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง ซึ่งต้องเดินทางจากบ้านศาลา ไปยังวัดป่าอาเจียง เป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยขบวนช้าง มีบรรดาลูกหลานและเหลน เป็นคนนั่งบนหลังช้าง พร้อมถือรูปของคุณตาทวดโอ๊ะ ศาลางาม ไปตลอดทาง

เมื่อเดินทางไปถึงปากทางเข้าวัดป่าอาเจียง ได้ตั้งแถวยืนขบวนแห่ โดยมีช้างแสนรู้พลายยอดรัก อายุ 30 ปีงายาวสวยงาม เดินคู่กับพลายมงคล อายุ 9 ปี ซึ่งเป็นช้างฉลาดแสนรู้ ตามด้วยขบวนช้าง ช้างวัยรุ่น 10 เชือก ซึ่งก็เป็นของคุณตาทวดโอ๊ะ ศาลางาม ที่ได้แบ่งให้ลูกหลานเหลน ได้รับเป็นมรดกตกทอดให้ไปเลี้ยง เป็นทรัพย์ เป็นอาชีพ ให้กับลูกหลาน

ศพของคุณตาทวดโอ๊ะ จะตั้งศพประกอบพิธีทางศาสนา สวดอภิธรรม ที่วัดป่าอาเจียง ไปจนถึง วันที่ 7 มิ.ย.และจะฌาปณกิจ ที่เมรุชั่วคราวที่วัดป่าอาเจียง ในวันที่ 8 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น.

สำหรับคุณตาทวดโอ๊ะ ศาลางาม เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2465  ที่บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  จากนั้นพ่อแม่พาย้าย ไปอยู่บ้านศาลา ซึ่งอยู่ไกลกันมากนัก มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตา ขยันขันแข็ง อดทน เลี้ยงช้างตั้งแต่เด็กๆ ครอบครัวท่านเดินทางไปคล้องช้างป่า เขตเทือกเขาพนมดงรัก รอยต่อชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบครัวมีช้างจำนวน 19 เชือก ได้แบ่งปันให้ลูกหลาน เหลน ไปเลี้ยง เป็นสมบัติตกทอด รุ่นสู่รุ่น ช้างที่เลี้ยงก็ตกลูกขยายพันธุ์ มีจำนวนหลากเชือกด้วยกัน 

ท่านมีความสามารถพิเศษ เก่งคณิตศาสตร์ คิดเลขในใจมีความแม่นยำถูกต้อง พร้อมทั้งมีความสามารถถัก ทอ จักสาน และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ หว่านแห่ เล่นดนตรี เช่น เป่าแคน สีซอ และพี่น้องของท่านเล่นดนตรีเป็นทุกคน สามารถตั้งเป็นวงมโหรีได้เลย ท่านมีความสามารถเป็นมะช้างและหมอช้างที่เคยไปคล้องช้างป่า ที่ประเทศกัมพูชา ประเทศลาวทางตอนใต้ มีจิตเป็นกุศล สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล เป็นที่เคารพรักของลูกหลานและญาติพีน้องทุกคน จนกระทั้งวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านเสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบด้วยโรคชรา  ที่บ้านศาลา บ้านเลขที่25 หมู่ 11 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เวลา 09.30 น.เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2565 รวมสิริ อายุได้ 100 ปี กับ 26 วัน