2021-03-03

ข่าวดี!วันนี้ น้ำมันลดราคา

By Praew

ปตท.-บางจาก ลดราคาแก๊สโซฮอล์ 30 สต. เว้น E85 ลง 15สต. ดีเซล40สต. มีผล 12.00น. วันนี้

ปตท.และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นE85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตรมีผล 3 มี.ค.64 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน95 อยู่ที่ 33.16บาทต่อลิตร,แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่25.75บาทต่อลิตร,น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20อยู่ที่24.24บาทต่อลิตร,แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่25.48บาทต่อลิตร,แก๊สโซฮอล์อี85อยู่ที่20.39บาทต่อลิตร,บี7อยู่ที่26.59บาทต่อลิตร,บี10อยู่ที่23.59บาทต่อลิตรบี20อยู่ที่23.34บาทต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ