ขนส่งช่วยชาติ!! แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งไข่ไก่นครปฐม ถึงร้านค้าร่วม โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

ขนส่งช่วยชาติ!! แฟลช เอ็กซ์เพรส ส่งไข่ไก่นครปฐม ถึงร้านค้าร่วม โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วม กระทรวงพาณิชย์ ส่งไข่ไก่โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดนครปฐมกระจายไปยังร้านค้า และปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมในโครงการฯ

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” กับกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี จากการที่ แฟชล เอ็กซ์เพรส มีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ในโครงการฯ โดยเฉพาะผลผลิตไข่ไก่จากเกตรกรผู้เลี้ยงไก่ จังหวัดนครปฐม

“บริษัทฯ มีโอกาสเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องของประชาชน รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของคนไทย ให้พวกเขาได้มีช่องทางในการกระจายสินค้ามากยิ่งขึ้นจากโครงการนี้” นายคมสันต์ กล่าว

สำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่และสินค้าอื่นๆ ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” สามารถซื้อได้จากรถโมบายขายสินค้าราคาพิเศษที่กระจายอยู่ทั่วทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัด รวมถึงตลาดสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ และตลาดสดยุติธรรมของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในที่กระจายอยู่ทั่วทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564