2022-01-08

ขนลุก! พบเรือปริศนาลอยใกล้เกาะสมุย ไร้ที่มา-ไร้คนบนเรือ แถมน้ำท่วมห้องเครื่องหมด

By Abdul

วันนี้ (8 ม.ค.) พลเรือโทสุนทร ดำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทัพเรือภาคที่ 2 ตรวจพบเรือไร้สัญชาติ ลอยเข้ามาใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสมุย ประมาณ 70 ไมล์ทะเล โดยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเชฟรอน ซึ่งพบเรือลำดังกล่าวลอยอย่างผิดปกติในจุดดังกล่าว

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้อากาศยานไร้คนขับ และ เรือ ต.113 ออกลาดตะเวนค้นหา ในเวลา 22.00 น. ของคืนวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา พบเรือ FIN SHUL YUEN 2 บริเวณ แลต. 8 องศา 45.09 ลิปดา เหนือ ลอง. 101 องศา 17.88 ลิปดาตะวันออกหรือประมาณระยะทาง 100 ไมล์ทิศทาง 025 จากปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา และได้เข้าตรวจสอบเรือลำดังกล่าว ผลการตรวจสอบเรือมีลักษณะคล้ายเรือสินค้า ความยาวประมาณ 80 เมตร ไม่มีสินค้าในระวาง ไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียว

จากการตรวจสอบ ที่ตัวเรือมีภาษาจีน แต่ไม่มีหมายเลขเรือ หมายเลขท้ายเรือถูกลบ และไม่มีการพักอาศัยของคนประจำเรือ ไม่มีสมอและโซ่สมอ สภาพในเรือมีน้ำท่วม ทั้งในตัวเรือและในห้องเครื่องไฟฟ้า และเครื่องจักรใหญ่ ตัวเรืออยู่ในลักษณะเอียง ประมาณ 35 องศา จากนั้นเรือ ต.113 ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการสูบน้ำออกจากเรือเพื่อให้เรือทรงตัวอยู่ได้ไม่จมลงสู่ใต้ทะเล ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือ

เรือ ต.113 สามารถสูบน้ำออกจากเรือได้ในระดับหนึ่ง ต้องถอนกำลังออกจากเรือ เนื่องจากคลื่นลมแรงจนเรือกระแทก กันไปมาอาจเกิดความเสียหายกับเรือ ต.113 และไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการสูบน้ำต้องอาศัยไฟฟ้าจากเรือ ต 113 ที่เทียบกับเรือเป้าหมาย ผลการสูบน้ำทำให้เรือสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น

พลเรือโทสุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล. ภาค 2) บูรณาการหน่วยในโครงสร้างร่วมตรวจสอบเรือเตรียมการรับเรือเข้าฝั่งและติดตามหาเจ้าของเรือ

ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการรักษาผลประโยขน์ของชาติโดยตรง หากเกิดปัญหาเรือจมกลางทะเลก็จะเกิดปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงในเรือที่ยังมีอยู่และยังไม่สามารถตรวจสอบปริมาณที่ชัดเจนได้หากรั่วไหลออกมาก็จะสร้างปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล หากเรือจมก็จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือการใช้ประโยชน์จากทะเล ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางทะเลโดยตรง ดังนั้นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุด