2023-09-14

การสอบสวนเรื่องโครงการป้องกันน้ําท่วมล่าช้าในกรีซกลางหลังพายุ

By Abdul

อัยการอาวุโสในวันพุธมีคําสั่งให้สอบสวนข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมกลางประเทศกรีซไม่สามารถดําเนินโครงการป้องกันน้ําท่วมให้แล้วเสร็จตามกําหนด

น้ําท่วมขังบริเวณกว้างในภูมิภาคกลางของประเทศกรีซจากพายุรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 คน และทรัพย์สิน ฟาร์ม โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง

อัยการศาลฎีกา มีคําสั่งให้สอบสวนความล่าช้าในโครงการป้องกันน้ําท่วมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน พร้อมชี้ให้เห็นว่าความผิดที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเลยต่อหน้าที่ และการฆ่าตายโดยประมาทเนื่องจากละเลยต่อหน้าที่

ในหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วม เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งกําจัดซากสัตว์ตายเป็นจํานวนหลายหมื่นตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในขณะที่พื้นที่ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกได้รับการส่งยางพาราและอุปกรณ์ฉุกเฉินทางอากาศ

ผู้สูงอายุที่ต้องการการรักษาพยาบาลถูกนําตัวไปยังเมืองใกล้เคียงโดยเรือ หรือถูกยกขึ้นรถขุดดิน

สหภาพยุโรปในวันอังคารที่ผ่านมาได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 2.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย