2023-09-12

การปล่อยน้ําทิ้งนิวเคลียร์ฟูกูชิมะที่ผ่านการบําบัดแล้วครั้งแรกเสร็จสิ้น ผู้ดําเนินการกล่าว

By Abdul

ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะที่พังทลาย กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า พวกเขาได้ทําการปล่อยน้ําทิ้งนิวเคลียร์ที่ผ่านการบําบัดแล้วออกสู่ทะเลอย่างปลอดภัยเป็นรอบแรกจากโรงไฟฟ้า และจะตรวจสอบและทําความสะอาดอุปกรณ์ก่อนเริ่มรอบที่สองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดเริ่มปล่อยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดและเจือจางแล้วลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม น้ําทิ้งดังกล่าวได้สะสมมานับตั้งแต่โรงไฟฟ้าเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิอย่างรุนแรงในปี 2011 และการเริ่มปล่อยน้ําทิ้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการรื้อถอนโรงไฟฟ้า

การปล่อยน้ําทิ้ง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายทศวรรษจนกว่าการรื้อถอนจะแล้วเสร็จ ได้ถูกคัดค้านอย่างหนักโดยกลุ่มประมงและประเทศเพื่อนบ้าน จีนได้ห้ามนําเข้าสัตว์น้ําทุกชนิดจากญี่ปุ่นเป็นการตอบโต้ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออก และกระตุ้นให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน กลุ่มในเกาหลีใต้ยังประท้วงอย่างรุนแรง ขอให้ญี่ปุ่นหยุดการปล่อยน้ําทิ้ง

นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ในการประชุมสุดยอดประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่ม 20 ประเทศ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ําถึงความปลอดภัยและความโปร่งใสของการปล่อยน้ําทิ้ง เพื่อชนะใจประชาคมโลกและเรียกร้องให้จีนยกเลิกการห้ามนําเข้าทันที

ระหว่างการปล่อยน้ําทิ้งรอบแรกเป็นเวลา 17 วัน ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า Tokyo Electric Power Company Holdings กล่าวว่าได้ปล่อยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว 7,800 ตัน จากถัง 10 ใบ น้ําทิ้งกัมมันตรังสีมีอยู่ประมาณ 1.34 ล้านตัน ที่เก็บไว้ในถังประมาณ 1,000 ใบในโรงไฟฟ้า

คนงานโรงไฟฟ้าจะล้างท่อและอุปกรณ์อื่นๆ และตรวจสอบระบบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนเริ่มปล่อยน้ําทิ้งรอบที่สอง จํานวน 7,800 ตัน ที่เก็บไว้ในอีก 10 ถัง โฆษกของ TEPCO ชื่อ เทรุอากิ โคบาชิ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์

ข้อมูลการสุ่มตัวอย่างน้ําทะเลและปลานับตั้งแต่เริ่มมีการปล่อยน้ําทิ้งลงมา อยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว้อย่างมาก เจ้าหน้าที่กล่าว

ทางการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นและตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการ สรุปว่าหากดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัดแล้ว จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ํา และสุขภาพมนุษย์ในระดับที่น้อยมาก เมื่อวันจันทร์ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้ของ Korea Institute of Nuclear Safety ได้เยี่ยมชมสํานักงานของทางการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้น ณ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ เพื่อตรวจสอบการปล่อยน้ําทิ้งและแบ่งปันข้อมูล ตามที่ระบุในแถลงการณ์ของทางการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ทีมจากเกาหลีใต้ได้อยู่ในญี่ปุ่นมา 2 สัปดาห์แล้วและได้