การบินไทย โละขายฝูงบิน B747-B777-300 อายุงาน 20  ปี รวม 34 ลำ

การบินไทย โละขายฝูงบิน B747-B777-300 อายุงาน 20  ปี รวม 34 ลำ

การบินไทย ประกาศชวนผู้สนใจ ประมูลซื้อเครื่องบินมือสอง ยื่นความสนใจเข้าร่วมเสนอราคาขาย ภายใน 13 พ.ย.นี้

รายงาน จากเว็บไซต์ www.thaiaircrafttrading.com ในวันนี้ (5 พฤศจิกายน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจซื้อเครื่องบินมือสองเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาการขายของการบินไทย โดยสามารถลงทะเบียนและข้อมูลได้ที่อีเมล์ airplanesale@thaiairways.com ยื่นความจำนงการซื้อขายได้ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สำหรับเครื่องบิน การบินไทยได้ประกาศชนิดและรุ่นของเครื่องในฝูงบิน รวม 34 ลำ ประกอบด้วย 

1.AIRBUS A300-600  จำนวน 1 ลำ

HS-TAR

2.BOEING 737-400  จำนวน 2 ลำ

HS-TDF

HS-TDG

3.AIRBUS A340-500 จำนวน 3 ลำ

HS-TLA

HS-TLB

HS-TLD

4.AIRBUS A340-600 จำนวน 6 ลำ

HS-TNA

HS-TNB

HS-TNC

HS-TND

HS-TNE

HS-TNF

5.BOEING 747-400 จำนวน 10 ลำ

HS-TGO

HS-TGP

HS-TGW (STAR ALLIANCE LIVERY)

HS-TGX

  • ครั้งแรก!!!! บินไทย จัดเที่ยวบินสวดมนต์ไหว้พระลอยฟ้า 31 จังหวัดในไทย
  • คนบินไทย พร้อมลาออกด้วยใจ 4,977 คน

HS-TGY

HS-TGZ

HS-TGA

HS-TGB

HS-TGF

HS-TGG

6.BOEING 777-200  จำนวน 6 ลำ

HS-TJA

HS-TJB

HS-TJC

HS-TJD

HS-TJG

HS-TJH

7.BOEING 777-300 จำนวน 6 ลำ

HS-TKA

HS-TKB

HS-TKC

HS-TKD

HS-TKE

HS-TKF (ROYAL BARGE SUPHANNAHONG LIVERY)

การบินไทยระบุ เครื่องบินในฝูงที่ประกาศขาย ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกินกว่า 20 ปี ส่วนA340 มีอายุเฉลี่ย 12-15 ปี พร้อมทั้งยืนยันเครื่องบินดังกล่าวทั้งหมดยังสามารถใช้งานได้และจะมีสัญญาขายที่ไม่มีประกันหลังการขาย (As is – Where is)

ผู้ที่สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และ ยื่นความจำนงการเสนอราคาได้ที่อีเมลย์ aircraftsale@thaiairways.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ทั้งนี้ได้ยังมีข้อความระบุตอนท้ายว่าข้อมูลข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า