‘กสทช.’ ตื่นคุมค่าโทรนอกโปรฯ-เปิดเฮียริ่งถึง 19 ต.ค.นี้

กสทช.ประชาพิจารณ์ร่างฯกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าโทรนอกแพคเก็จ หวังคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกคิดเงินเกินควร พร้อมลดปัญหาบิล ช็อก ด้านผู้บริโภค-นักวิชาการต่างประสานเสียงเห็นด้วย แต่กังขาว่าค่าบริการที่กำหนดนั้นยังคงสูงเกินไป

นายโสภณ หนูรัตน์ ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า เห็นด้วยที่ กสทช. ต้องกำกับอัตราค่าบริการนอกโปร และควรต้องกำกับในทุกบริการ อย่างไรก็ตาม โดยหลักการของการคิดค่าบริการในโปร ผู้ให้บริการก็คิดรวมทั้งต้นทุนและกำไรไว้อยู่แล้ว การคิดค่าบริการนอกโปรก็ควรอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ไม่ควรมีราคาที่แตกต่างกันมาก และต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักด้วย และที่สำคัญการกำกับอัตราค่าบริการนอกโปรของ กสทช. ต้องไม่ทำให้ค่าบริการในโปรแพงขึ้น เพราะจะกลายเป็นการสร้างภาระให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

  • ประกาศราชกิจจาฯ 'ประกายรัตน์' นั่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  • บด.2 นัดชู '3 นิ้ว' เข้าแถวร้องเพลงชาติวันนี้

  • จรัส Light สัญจร : จุดไฟ’ศิลป์’ให้สงขลาเมืองเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ด้านนายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของร่างประกาศเพื่อต้องการลดกระทบจากปัญหาบิล ช็อกแต่อัตราที่กำหนดในร่างประกาศยังคงเป็นอัตราที่สูง อย่างเช่นอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตนอกโปรที่จะคิดราคา 0.90 บาทต่อเมกะไบต์ หากเดือนไหนผู้บริโภคใช้หลุดโปรแค่ 1 กิกะไบต์ ประมาณดูละครได้ 1 ตอน ก็เท่ากับต้องเสียค่าบริการเพิ่มถึง 900 บาท และในอนาคตที่เรากำลังเข้าสู่ยุค 5จี ปัญหาการหลุดโปรก็จะเกิดง่ายขึ้น ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ สำนักงานกสทช.จะยังเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563