กรุงศรีหนุนธุรกิจ SMEs พร้อมรีสตาร์ท

“ธุรกิจ SMEs ต้องกลับมา Restart อีกครั้ง” เป็นทั้งโจทย์ใหญ่ที่ใครต่อใครต่างปรารถนา แต่คำถามคือเราจะขับเคลื่อนไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ และหนึ่งในนั้นคือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

กลุ่มธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีจำนวนถึง 99% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศและยังก่อให้เกิดการจ้างงานมากถึง 85% ของการจ้างแรงงานทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจ SMEs ก็มีข้อข้อจำกัด ทั้งการขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถรับความเสี่ยงจากวิกฤตได้นานเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่

ที่ผ่านมารัฐบาลและสถาบันการเงินแต่ละค่ายล้วนมีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่เน้นการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย, มาตรการให้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง (Soft loan),  การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ตลอดจนการเข้าไปช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งทั้งหมดได้มีส่วนช่วยให้ SMEs ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้

นอกจากนั้นผู้ประกอบการ SMEs แต่ละรายจำเป็นต้องปรับตัว และวางแผนพัฒนาธุรกิจให้มีความพร้อมและมีกำลังใจ เพื่อรับมือกับระยะเวลาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจที่อาจนานกว่าที่คาดเอาไว้

ทั้งนี้ได้มีธนาคารหนึ่งได้ริเริ่มออกมาให้กำลังใจผู้ประกอบการ SMEs  นั่นก็คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปล่อยคลิปวิดีโอ “Restart Business” ที่ถ่ายทอดมุมมองจากผู้ประกอบการในการก้าวผ่านวิกฤตและสามารถรีสตาร์ทธุรกิจได้แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ทางเราได้มีการพูดคุยกับคุณมันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่เล่าที่มาของโปรเจกต์“Restart Business” ว่า มาจากการเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบ หากในเวลาเดียวกับการได้รับผลกระทบนี้ ยังมีธุรกิจที่สามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้ และสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

วิดีโอ “Restart Business” ได้พาผู้ชมไปรับฟังประสบการณ์และมุมมอง จากผู้ประกอบการ 4 รายในธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พ่วงด้วยหลักคิดที่ทำให้สามารถผ่านวิกฤตและพร้อมที่จะรีสตาร์ทใหม่ได้ ซึ่งแต่ละเคสล้วนมีคุณค่าและสามารถนำไปเป็นแนวคิดและปลุกกำลังใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อก้าวข้ามผ่านความยากลำบากเช่นเดียวกันไปได้

นี่จึงเป็นการสื่อสารถึง DNA ของการไม่ยอมแพ้จากผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ประกอบการด้วยกันเอง  บนเป้าหมายของการกลับมาเริ่มต้นธุรกิจที่แข็งแรงกว่าเดิม พร้อมกันนี้การนำเพลง “แสงสุดท้าย” ซึ่งมีเนื้อหาสร้างพลังใจมาเรียบเรียงดนตรีใหม่และผ่านการขับร้องแบบใหม่ยิ่งทำให้เป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างกินใจ ซึ่งเพลงนี้ขับร้องโดย ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล นักร้อง นักแสดงที่เราคุ้นเคยและมีประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจเช่นกัน

160200652414

แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด แต่ในเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจต่างเรียกสติ สร้างความเชื่อมั่น เริ่มมองหาทางออก เพื่อรีสตาร์ทตัวเองกลับมาอีกครั้ง และแต่ละสถาบันการเงินในฐานะคู่คิดผู้ให้การสนับสนุนก็ต่างสื่อสารผ่านกลุ่มลูกค้าของตัวเอง เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของแทบทุกสถาบันการเงิน

แน่นอนว่าการกลับมาของธุรกิจ SMEs ไม่ใช่เพียงแค่การหนุนเสริมของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของมาตรการจากภาครัฐ การต่อสู้และกำลังใจของผู้ประกอบการเอง รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ธุรกิจ SMEs ต้องล้มลงและภาคครัวเรือนจะได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่จากการลดการจ้างงาน

ดังนั้นธุรกิจ SMEs จะพร้อมกลับมา Restart ตัวเองและร่วมกับทุกภาคส่วนในการ Restart เศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน

  • ถึงเวลาหรือยัง… แจกเงินให้ 'ประชาชนทุกคน'

  • สำรอง 'กฎอัยการศึก' คุม 'ม็อบตุลา'

  • 'พยากรณ์อากาศ' วันนี้ 'กรมอุตุนิยมวิทยา' ชี้ ไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง