กระทิงแดง ชี้แจง “บอส-วรยุทธ อยู่วิทยา” ไม่มีความเกี่ยวข้องธุรกิจ

กระทิงแดง ชี้แจง "บอส-วรยุทธ อยู่วิทยา" ไม่มีความเกี่ยวข้องธุรกิจ

ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล เจ้าของแบรนด์ชูกำลัง "กระทิงแดง" แจงเอกสาร เข้าใจความรู้สึกผู้บริโภค พร้อมกางข้อมูลผู้ภือหุ้น ระบุ "วรยุทธ อยู่วิทยา" ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบริหารธุรกิจ

รายงานข่าวจาก จากบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด หรือ ทีซีพี (TCP) ผู้ผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ “กระทิงแดง” เผยแพร่เอกสารชี้แจง ผ่านเว็บไซต์ https://www.tcp.com/th/news/detail-55 กรณี คุณวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจ TCP

สืบเนื่องจากการรายงานข่าวการยกฟ้องคุณวรยุทธ อยู่วิทยา จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องกันกับทางกลุ่มธุรกิจ TCP และแบรนด์สินค้าต่างๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP นั้น เราขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวและเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ TCP ขอเรียนให้ทราบว่า คุณวรยุทธ อยู่วิทยา ไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้น ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ ไม่เคยดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เลย ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ TCP มีทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้

  • "นิพิฏฐ์"ชี้อัยการติดกระดุมเม็ดแรกผิด อาจทำทายาทตร.ที่เสียชีวิตเดือดร้อน
  • ศาลรธน.แจง "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ไม่ได้วิจารณ์คดี "บอส อยู่วิทยา"

1. คุณภาวนา หลั่งธารา 2. คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา 3. คุณจิรวัฒน์ อยู่วิทยา 4. คุณปนัดดา อยู่วิทยา 5. คุณสุปรียา อยู่วิทยา 6. คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา 7. คุณนุชรี อยู่วิทยา

คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นและพนักงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือกระบวนการต่าง ๆ ของคดีที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคลของคุณวรยุทธ

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการพิจารณาเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารของท่านต่อไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสาธารณชน และหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องในอนาคต