กรมชลประทาน ติดตามอ่างเก็บน้ำป่าละอู คืบหน้ากว่าแผน

กรมชลประทาน ติดตามอ่างเก็บน้ำป่าละอู คืบหน้ากว่าแผน

อ่างเก็บน้ำป่าละอู คืบหน้ากว่าแผน หนุนทุเรียน การท่องเที่ยวหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเร่งรัดติดตามการก่อสร้างงานในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้นายนรเศรษฐ์ สอนทอง ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 เตรียมความพร้อมทั้งในด้านวิศวกรรมกรอบแผนงานและงบประมาณโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

โดยเฉพาะการเกษตรที่เป็รแหล่งทุเรียนป่าละอู  โรงเรียนตำรวตตระเวนชายแดนและการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ ที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

“ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริหารการใช้งบประมาณต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจากผลการดำเนินงานในภาพรวมการก่อสร้างถือว่าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการปรับแผนการก่อสร้างเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ แม้โครงการจะยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสนับสนุนน้ำในการใช้ประโยชน์ทั้งภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภคได้ โดยไม่กระทบการก่อสร้าง” นายประพิศ กล่าว

  • กรมชลฯไม่ปล่อยน้ำลงทุ่งบางระกำดันสู่ลุ่มเจ้าพระยา
  • "เฉลิมชัย"ติดตามการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะวิกฤตลุ่มน้ำประแสร์

ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯที่กรมชลประทานรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชดำริเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อให้ชาวตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลงานความคืบหน้าในภาพรวม ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 22 % ของแผนที่วางไว้

สำหรับอ่างเก็บน้ำป่าละอูฯ ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุระดับกักเก็บ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ทั้งหมด 6,490 ไร่ โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน

รวมไปถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวรป่าละอู  รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีจุดเด่นไม่เหมือนอ่างเก็บน้ำอื่นๆ ที่จะมีสองทำนบเขื่อน รวมถึงเพิ่มความมั่นคงทางด้านน้ำ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งการเกษตรและท่องเที่ยว