2021-11-09

กทม.เตือนน้ำทะเลหนุนสูง ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ-แนวฟันหลอ 5 เขต เตรียมรับมือ

By Abdul

กทม.เตือนประชาชนที่อยู่อาศัยนอกคันกันน้ำ และบริเวณแนวฟันหลอ ใน 5 เขต เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 7-13 พ.ย. และ 20-26 พ.ย.

กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64 ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่

1. บริเวณใต้สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ร้านอาหารขนาบน้ำ เขตบางพลัด
2. ถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
3. ถนนเจริญกรุง อู่ต่อเรือ – สะพานปลา ถนนพระรามที่ 3 วัดดอกไม้ – สะพานพระราม 9 เขตยานนาวา
4. ถนนเจริญนคร แยกบุคคโล เขตธนบุรี
5. ถนนทางรถไฟสายเก่า วัดสะพาน เขตคลองเตย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เร่งช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชุมชนโรงสี เขตยานนาวา ว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนเมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ได้รับผลกระทบ

สำหรับชุมชนโรงสี ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ขณะนี้ระดับน้ำในชุมชนลดลงกว่าเมื่อวานประมาณ 40 ซม. สืบเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา กทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต เสริมกระสอบทรายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับความสูงของแนวคันกั้นน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำภายในชุมชนออก ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้กับเมื่อวานมีระดับเท่ากันอยู่ที่ประมาณ 2.30 เมตร แต่จะเห็นได้ว่าระดับน้ำท่วมขังภายในชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมอบถุงยังชีพ และอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนโรงสี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและไม่สะดวกในการประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการประกอบอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โดยจะทำการแจกอาหารปรุงสุกให้แก่ชาวชุมชนทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ กทม. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในทุกพื้นที่ จึงมอบหมายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ปูพรมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ จุด

“อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงเช่นนี้อีก 3-4 วัน กทม.จะติดตามเฝ้าระวังและจะแก้ไขปัญหาในทุกจุดให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดเหตุน้ำท่วมขังอย่างเช่นเมื่อวาน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

มอบเขตพื้นที่ตั้งจุดเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนเต็มที่ แจ้งเตือนน้ำหนุน 7-14 และ 20-26 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำล้นตลิ่ง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ และบริเวณแนวฟันหลอ ที่มีคันกั้นน้ำชั่วคราวทั้ง 6 จุด ในพื้นที่ 5 เขต ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา กทม.ระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตพื้นที่เร่งเสริมกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำ และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำหนุนที่ล้นคันกั้นน้ำในทุกๆ จุดแล้ว

ทำให้เช้านี้สถานการณ์ระดับน้ำทั่วไปเป็นปกติ แต่ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่จะขึ้นมาในช่วง 11 โมงของวันนี้ รวมทั้งวันที่ 14 พ.ย. 64 และในช่วงวันที่ 20-26 พ.ย. 64 ตามการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน ให้ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนจนกว่าน้ำจะแห้งหมด และสำนักพัฒนาสังคมสนับสนุนรถครัวสนามเคลื่อนที่ ซึ่งมีความพร้อมสามารถที่จะดำเนินการเข้าสู่ชุมชนได้ทันที

รวมทั้งยังได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมกันสำรวจความต้องการและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสมและจำเป็นของผู้ประสบเหตุแต่ละราย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค

นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาสังคม ประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีด้วย

ซึ่งวิธีการและขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ตั้งจุดลงทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองแจ้งความเสียหายในบริเวณชุมชนที่ประสบสาธารณภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมแจกถุงยังชีพให้ประชาชนอีกด้วย