2023-02-14

กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เคาะแบ่งเขตเลือกตั้งนับเฉพาะคนไทยหรือรวมต่างด้าว

By Abdul

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเมื่อวันอังคาร (14 ก.พ.) ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าควรใช้ตัวเลขใดในการหาจำนวนเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ระหว่างจำนวนราษฎรเฉพาะที่มีสัญชาติไทย หรือจำนวนราษฎรที่รวมคนไม่มีสัญชาติไทย

การเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจาก กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งออกมาในแต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากร โดยใช้จำนวนราษฎรที่รวมไม่มีสัญชาติไทย จนได้เสียงวิจารณ์ว่าเหตุใดจึงไม่ใช่จำนวนราษฎรเฉพาะที่มีสัญชาติไทย เพราะจะส่งผลให้บางพื้นที่ที่มีประชากรต่างด้าวจำนวนมาก เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และอุดรธานี มีจำนวนเขตเลือกตั้งมากกว่าที่ควรจะมีหรือไม่

  • คำนวณใหม่ เขตเลือกตั้งเปลี่ยนแค่ไหน เมื่อลบผู้ไม่มีสัญชาติไทยออก

ด้าน กกต. เคยอธิบายครั้งหนึ่งแล้วว่า กกต. ยึดตามบทบัญญัติในมาตรา 86 (1) ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้ใช้ “จำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร” แต่ดูเหมือนว่าข้อถกเถียงดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุตินัก จนเป็นที่มาของมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังกล่าว

การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 เขต เพิ่มจากครั้งก่อนหน้าที่มี 350 เขต