Ethereum 2.0 ได้รับทุน Stake ขั้นต่ำเพียงพอที่จะเปิดตัวแล้ว

ในช่วงดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมา สัญญาเงินฝากของ Ethereum 2.0 ได้รับเงินทุน Stake ขั้นต่ำทะลุระดับ 530,000 ETH (300 ล้านดอลลาร์) ไปแล้ว และนั่นหมายความว่า Ethereum 2.0 จะสามารถเปิดตัวการอัพเกรดได้อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้านี้ โดยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากกลไก Proof of work ไปสู่ Proof of Stake ด้วยความหวังที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่าย

ก่อนหน้านี้มูลนิธิ Ethereum Foundation ได้กำหนดวันเปิดตัว soft launch ในวันที่ 1 ธันวาคม โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน สัญญาเงินฝากมียอดการ Staking คิดเป็นจำนวนทั้งหมดอยู่ที่ 524,288 ETH และหลังจากนั้นในเวลาไม่ถึงชั่วโมงต่อมาสัญญาเงินฝากก็ได้รับเงินทุน Stake เพิ่มขึ้นบรรลุเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างรวดเร็วที่ระดับ 530,000 ETH ซึ่งเราจะสังเกตุเห็นได้จากกราฟเมื่อช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่มียอด Staking เพิ่มขึ้นกว่า 150,000 ETH