รัฐบาลจีนเผยไม่ได้มีการสั่งห้ามการใช้งาน Bitcoin อย่างเป็นทางการ

ในวันนี้คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการปักกิ่ง (BAC) ประกาศว่า รัฐบาลจีนไม่ได้มีการสั่งห้ามใด ๆ สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์เสมือนจริง รายงานดังกล่าวยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศ “ไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้มีการครอบครอง BTC” 

Bitcoin ไม่ใช่สกุลเงิน แต่เป็น ‘สินทรัพย์โภคภัณฑ์เสมือน’

ในวันนี้องค์กรอนุญาโตตุลาการปักกิ่งชี้ให้เห็นในรายงานว่า Bitcoin ไม่สามารถถูกใช้เป็นสกุลเงินได้ เนื่องจากมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ถูกออกโดยรัฐบาล

BTC ไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับสกุลเงินเฟียตของประเทศและไม่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินได้เป็นทางการ นี่เป็นจุดยืนของประเทศในแถบเอเชียที่ยังคงยึดมั่นจวบจนถึงปัจจุบัน

  • นักวิเคราะห์เผยเจ้ามือกำลังโอน Bitcoin และ Stablecoins จำนวนมากไปยังเว็ปเทรด ราคาอาจพุ่ง
    Read
    นักวิเคราะห์เผยเจ้ามือกำลังโอน Bitcoin และ Stablecoins จำนวนมากไปยังเว็ปเทรด ราคาอาจพุ่ง

ตามรายงานแล้ว Bitcoin นั่นเป็น ‘สินทรัพย์โภคภัณฑ์เสมือน’ ในการอ้างอิงคำจำกัดความที่ถูกต้อง :

“ประเทศจีนไม่ยอมรับ Bitcoin ในฐานะสกุลเงินเสมือนจริง แต่มันได้ถูกจำกัดความให้เป็น ‘สินค้าโภคภัณฑ์เสมือน’ เนื่องจากแนวคิดของสินค้าเสมือนนั่นมีขนาดที่ใหญ่กว่าสกุลเงินเสมือน ดังนั้น Bitcoin จึงไม่ถูกจำกัดในฐานะสกุลเงิน แต่ก็ถือว่าเป็นสินค้า”

มันยังไม่ใช่ “สินทรัพย์เสมือน” เช่นเดียวกัน

รายงานของ BAC ยังระบุด้วยว่า Bitcoin ไม่ได้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ของ “สินทรัพย์เสมือนเช่นกัน” บทบัญญัติในมาตรา 127 ของ “กฎหมายแพ่ง-หลักทั่วไป ” สำหรับปกป้องข้อมูลและสินทรัพย์เสมือนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

แต่เนื่องจากไม่มี ‘ข้อกำหนดพิเศษ’ ที่ครอบคลุมคุณสมบัติเสมือนจริงและไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุม BTC อย่างถูกต้อง ดังนั้นเหรียญคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกจึงไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสมือนในประเทศ

“กฎหมายแพ่ง-หลักทั่วไป ไม่ได้ทำข้อกำหนดเฉพาะในการขยายความให้กับสินทรัพย์เสมือน แต่เพียงกำหนดว่าการคุ้มครองทรัพย์สินเสมือนจะต้องถูกกำหนดโดยกฎหมายและมาตรการคุ้มครองสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับความไว้วางใจจากกฎหมายอื่น ๆ ในขณะที่ประเทศจีนยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ Bitcoin อย่างเป็นทางการ มันจึงไม่สามารถถูกจัดประเภทว่าเป็นสินทรัพย์เสมือนในหลักการทั่วไปของกฎหมายแพ่ง”

ธุรกรรม Bitcoin นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

รายงานของ BAC ชี้ให้เห็นว่าการทำธุรกรรม Bitcoin ระหว่างบุคคลนั้นไม่ผิดกฎหมาย หรือพููดอีกนัยหนึ่งก็คือ การถ่ายโอนเหรียญ BTC นั่นไม่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ

การเป็นเจ้าของและอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ไม่ใช่อาชญากรรมและ BTC สามารถถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมได้

รายงานนี้ได้เกิดขึ้น หลังจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังโปรเจคหลอกหลวง PlusToken ที่โด่งดังในประเทศจีนเมื่อไม่กี่วันก่อน มุมมองของประเทศที่มีต่อ Bitcoin นั้นถูกตีแผ่ออกมาในหลากหลายรูปแบบในรายงานของ BAC

แต่สิ่งนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า รัฐบาลไม่ได้รับเอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์ในด้านกฎหมายให้กับผู้กระทำความผิดสำหรับคริปโตเคอเรนซี่ด้วยเช่นกัน

การตัดสินคดีการลงทุนที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่นั่นจะไม่ถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ แต่จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรื่องที่ได้รับมอบหมายนั่นไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย  ลูกค้าที่ได้รับมอบหมายควรเป็นผู้รับภาระโดยส่วนหนึ่งของเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้จัดการมรดกได้ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้ว สำหรับส่วนที่เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะคืนเงินให้ในส่วนของเงินต้น

ที่มา : cryptopotato