ตัวชี้วัดบนเครือข่าย Blockchain เผยนักขุด Bitcoin มีผลกระทบต่อราคาน้อยลง

รายงานใหม่จาก CoinMetrics เผยให้เห็นว่าอิทธิพลของนักขุด Bitcoin ที่มีต่อเครือข่ายนั้นกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ทำการวิเคราะห์ Address ของนักขุด, Pool  Address และการใช้จ่ายของพวกเขาเพื่อตรวจสอบดูว่าผลกระทบที่พวกเขามีต่อราคาน้อยลดน้อยลงหรือไม่ เนื่องจากนักขุดได้รับ Bitcoin มาจากการขุดแทนที่จะซื้อมันบนเว็ปเทรด พวกเขาจึงอยู่ในสถานะของผู้ขายโดยธรรมชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Address ทั้งสองประเภทนี้พบว่า อิทธิพลของนักขุดที่มีต่อเครือข่ายนั้นกำลังลดน้อยลง  : 

  • นักเทรด Bitcoin กำลังเพิ่มหน้าตักในการเลเวอเรจ เมื่อการเลือกตั้งสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา
    Read
    นักเทรด Bitcoin กำลังเพิ่มหน้าตักในการเลเวอเรจ เมื่อการเลือกตั้งสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา

“ตัวชี้วัดข้อมูลบนเครือข่ายเช่น การถือครองเหรียญของนักขุดและปริมาณการโอนเหรียญบ่งชี้ว่าอิทธิพลของนักขุดที่มีต่อเครือข่ายนั้น กำลังลดลงอย่างช้า ๆ”

โดยปกติแล้ว ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเช่น ค่าไฟและค่าเช่าล้วนแต่ถูกจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้น ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาทำการเทขายเหรียญ BTC เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย

การวิจัยพบว่าเปอร์เซ็นของอุปทานที่นักขุดถือครองนั้นจะเริ่มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป


นอกจากนี้ Address ที่ได้รับรางวัลบล็อกกับ Address ที่มีการทำธุรกรรมในทันที ทั้งสองยังได้เห็นจำนวนที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ เช่นกัน

เมื่อพิจารณาจากอุปทานทั้งหมด การลดลงอย่างช้า ๆ ของอุปทานที่ถือครองโดยนักขุดและ Pool แสดงให้เห็นแล้วว่าอิทธิพลของนักขุด Bitcoin ที่มีต่อเครือข่ายนั้นกำลังลดลงอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามรายงานยันยืนแล้วว่านักขุดและ Pool ส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นผู้ที่ควบคุมอุปทานมากที่สุดในปัจจุบัน

เปอร์เซ็นของอุปทานทั้งหมดที่ถือครองโดย Pool และ Address ของนักขุดนั้นได้ลดลงจาก 25% ในปี 2015 ไปเป็นประมาณ 18% ในวันนี้ อ้างอิงจากกราฟของ CoinMetrics

กระแสเงินไหลเข้าและไหลออกของ Bitcoin นั้นมีความผันผวนในช่วงแรก ๆ เนื่องจากจำนวนที่ถูกขายนั้นมีความแตกต่างกัน รวมถึงเรื่องราคา อย่างไรก็ตามความผันผวนนี้จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุมาจากเหตุการณ์ Halving และการลดลงของ Block reward

“กระแสเงินเริ่มมีความผันผวนที่ค่อย ๆ น้อยลง ซึ่งนี่บ่งชี้ว่านักขุดเริ่มมีอิทธิพลต่อราคาที่ลดลงเรื่อย ๆ ”

ตัวชี้วัดเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายรายการก็ลดลงเช่นเดียวกันเช่น อัตราแรงขุดบนเครือข่าย ที่ลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากการอพยพของนักขุด หลังสิ้นสุดช่วงฤดูฝนในประเทศจีน

ที่มา : cointelegraph