2021-05-05

ก.ล.ต. กล่าวหาผู้ถือครอง XRP ว่ากำลังแทรกแซงการดำเนินคดีของ Ripple

By Natcha

John Deaton จะได้รับอนุญาตให้ สามารถเคลื่อนไหวในนามของผู้ถือครอง XRP คนอื่น ๆ ในคดีระหว่างโจทก์และจำเลยที่กำลังมีการฟ้องร้องกันอยู่ของก.ล.ต. สหรัฐฯ กับ Ripple Labs และผู้บริหาร ซึ่งถูกขอให้ยื่นคำตอบภายในวันที่ 3 พฤษภาคม

ตามความเห็นของกลต. สิ่งที่ผู้เคลื่อนไหวทำ เป็นเพียงการนำคำร้องที่ถูกถอดถอนไปแล้วมาจัดรูปแบบใหม่ เพื่อแทรกแซงการดำเนินคดีของก.ล.ต. 

“ผู้เคลื่อนไหวอ้างว่าในฐานะนักลงทุนพวกเขาเองก็เป็นจำเลยที่ไม่ได้ถูกเอยนามด้วยเช่นกัน” แม้ว่าการกระทำธุรกรรมของพวกเขาจะไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นการละเมิดมาตราที่ 5 ก็ตาม

ในขณะที่ Ripple และผู้บริหารได้อนุญาตให้ผู้เคลื่อนไหวมีส่วนร่วมในฐานะผู้แทรกแซงที่มีสิทธิในการมีส่วนร่วมที่จำกัด

โดยทางก.ล.ต.ก็ได้ออกมาโต้แย้งเกี่ยวกับการแทรกแซง ที่อาจส่งผลกระทบต่อดุลยพินิจในการดำเนินคดีของฝ่ายบริหาร และยังได้กล่าวหาผู้เคลื่อนไหวว่าเป็นการแทรกแซงการดำเนินคดีของจำเลย

“ผู้เคลื่อนไหวไม่ควรได้รับอนุญาตในการดำเนินการนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม”

ซึ่งได้มีการโต้แย้งว่า “ในฐานะผู้ถือครอง, นักพัฒนา, และผู้ใช้ XRP ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลย พวกเขามีผลประโยชน์อย่างชัดเจน ในสถานการณ์การตัดสินคดีตอนนี้ของ XRP คำตัดสินของศาลจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์เหล่านั้น”

ซึ่งทางก.ล.ต.ก็ได้อ้างเหตุผลในทางปฏิบัติที่คัดค้านการเคลื่อนไหวของผู้ที่เข้ามาแทรกแซงว่า

“การแทรกแซงโดยนักลงทุนรายย่อยหลายพันหลาย เพื่อให้เกิดการโต้แย้งทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ไม่จำเป็น ทำให้ความล่าช้า, การสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดำเนินคดีเพิ่มขึ้น และยังส่งผลเสียต่อความพยายามของก.ล.ต.ในการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย” 

โดยทางผู้แทรกแซงอย่าง John Deaton มีเวลาในการตอบสนองต่อการโต้แย้งจากทั้งก.ล.ต.และ Ripple ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม